Familiewapen

Het wapen van het geslacht Koekkoek uit Vaassen wordt als volgt omschreven: “in rood een gouden leeuw met blauwe tong en nagels; helmteken; drie struisveren, rood, goud en rood; dekkleden: goud en rood”.

Dit wapen werd, blijkens een in het Rijksarchief in Gelderland op een charter voorkomende lakafdruk (archief Cannenburg, inventarisnr. 623),gevoerd door Theunis Lamberts Koukouk (1712-1775). Theunis Lamberts Koukouk zegelde op 24 maart 1774 met dit wapen (maar zonder kleuraanduiding en met twee leeuwen als schildhouders) in hoedanigheid van geërfde op de Veluwe, inzake een in bovengenoemd charter vermelde koop van een huis en een akker te Epe, ten behoeve van Anna Marguérite Josèphe, Douairière baronesse d’Isendoorn à Blois, geboren gravin van Renesse van Elderen, Vrouwe van Cannenburgh (1703-1775).
Het wapen werd op 7 maart 1975 onder nr. 87.109.19538  ingeschreven in het register van Familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie te ‘s Gravenhage.

Herkomst van wapen is onbekend. Ook is onbekend of Theunis Lamberts Koukouk de eerste drager is of dat het wapen ouder is. In ieder geval staat vast dat het wapen niet is ontleend aan dat van de heren van de Cannenburgh; zij voerden een wapen met drie palen van paalvair.
Is het niet de leeuw in het wapen, wel moet enige aandacht worden besteed aan de twee schildhoudende leeuwen. Opmerkelijk is dat – behalve het wapen van de adellijke familie d’Isendoorn à Blois – in de diverse charters uit die tijd en die streek geen andere wapens met schildhouders voorkomen. Waarom de Koekkoeks wel een wapen met schildhouders voeren is niet bekend; maar het roept wel enige vragen op. Gesteld dat Theunis Koukouk eigenhandig een wapen heeft aangenomen, dan moet hij op de hoogte zijn geweest van de heraldiek, tenzij hem dit wapen is verleend. Een andere mogelijkheid is dat door “introuwen” het wapen in de Koekkoeksfamilie is gekomen.