Ehringse stam (Ehringen in Duitsland)

Bronnen:
Uitreksel uit het Kirchenbuch Ehringen (Hessen) d.d. 15 juli 1989; opgevraagd door Pater J. Koekkoek bij Pastoor Bätzing
Een genealogie van het geslacht Guckguck, Kuckuck, Kukkuk, Kukuk, Koekkoek. Zoals blijkt uit een stempel is deze getypte 30 pagina’s omvattende beschrijving samengesteld door Tj. D. Visser uit Heemstede.
Uitreksel uit het documentatiesysteem van het Centraal Bureau voor Genealogie. In dat uitreksel wordt verwezen naar een artikel in mededelingenblad CBG 1987-02 van T.D. Visser. Dat artikel is nog niet geraadpleegd.
De stamvader Philipp Guckguck is voor 1658 getrouwd. Op 25 juli 1658 wordt zijn 2e huwelijk vermeld. In 1662 huwt hij voor de derde keer, dit is met Magdalena  Möller. Philipp overleed in 1706 te Ehringen.
De tweede generatie heeft vier (half)broers met de naam Kuckuck.
De derde generatie heeft vijf naamdragers Kuckuck en is terug te vinden in het kerkenboek van Ehringen. Van de vierde generatie zijn er zeven naamdragers. Van de vijfde generatie worden de gegevens van drie naamdragers beschreven. Eén daarvan Johannes (Christoph) Kuckuck geboren in 1759 huwt in 1788 in Nijmegen met Maria de Vroom. Johannes was militair van beroep. Er zijn zes of zeven kinderen geboren. Wilhelmus wordt geboren 26-12-1788 te Grave; hij trouwt twee keer en krijgt vier dochters. Zijn broer Johannes is geboren te Delfzijl op 20-5-1808; voor zover bekend heeft deze geen nakomelingen.
Een andere Kuckuk van de zesde generatie vertrekt vanuit Ehringen in 1847 naar Amerika.
Eveneens een Kuckuck uit Ehringen van de zevende generatie.
Daarna volgen, voor zover bekend de nakomelingen in Amerika. De schrijfwijze Kuckuk en Kuckuck worden daarbij gebruikt.
In deze Ehringse stam Kuckucks zitten nog een aantal vraagtekens. Die kunnen van belang zijn. De afstand van Ehringen naar Nederland is niet zo groot.