De tak Antonius Koekkoek

Inleiding
Antonius Koekkoek was de jongste zoon van de negen kinderen van Albertus Lambers Koeckoek en Johanna Plaggemeier en tevens de derde zoon die voor nageslacht zorgde.
Van hem weten we dat hij evenals zijn broer Lambert koperslager was.
Antonius trouwde in 1814 met Johanna van (de) Beek. Zij kregen vijf kinderen: drie zonen en twee dochters.

Geboorte-aangifte waarbij de Koekoeks met 3 k’s ontstonden


Hun oudste zoon Albertus was boerenknecht en vestigde zich in Olst, waar hij in 1852 trouwde met Antonia (Teune) van Dam. Het paar ging wonen in het geboortehuis van Teune, De Wolfskamer. Over deze boerderij is aan het einde van deze paragraaf een beschrijving opgenomen.
Albertus en Teune kregen zeven kinderen.
Opmerkelijk is dat hun oudste zoon Hendrikus in de burgerlijke stand werd ingeschreven als Koekoek met drie k’s.
Albertus werd door zijn zonen Hendrikus en Gerhardus Antonius de betovergrootvader van de Koekoeks (zie hoofdstuk 13), resp. de Koekkoeks in Olst (zie hoofdstuk 15) in Olst; en door zijn zoon Willem de betovergrootvader van de Koekkoeks in Kleef (zie hoofdstuk 14). De tweede zoon van Antonius Koekkoek en Johanna van Beek heette Wiecher. Hij was eveneens koperslager.
Wiecher trouwde met Johanna Marissink. Zij kregen vijf kinderen, van wie er vier vrij jong stierven (3, 6, 13 en 24 jaar oud). Alleen hun zoon Hendrik kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter. Deze zoon, Johannes Wicher, stierf echter kinderloos.
De derde zoon tenslotte van Antonius en Johanna van Beek was Jannes.
Jannes trouwde met Maria Spijker en vestigde zich als landbouwer in Wijhe.
Daarmee werd Jannes de betovergrootvader van de “ Wijhese Koekkoeks” (zie hoofdstuk 16, 17 en 18).

Genealogie
Vd. Antonius Koekkoek, ged. R.K. Vaassen 16 mei 1787, koperslager, overl. Epe 11 april 1847, tr. Epe 11 maart 1814 Johanna van (de) Beek, geb. Epe 2 maart 1789, dr. van Wiechert Lubberts van de Beek en Maria Lammers.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, geb. Epe 22 jan. 1815, overl. Wijhe 31 mei 1882, tr. Wijhe 2 mei 1840 Harmanus van Duuren, geb. 22 feb. 1810, dagloner, zn van Johannes van Duuren en Johanna Herms.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna van Duuren, geb. Wijhe 5 juni 1842.
b. Antonia van Duuren, geb. Wijhe 24 jan. 1844.
c. Johannes van Duuren, geb. Wijhe 18 jan. 1846.
d. Johanna van Duuren, geb. Wijhe 7 feb. 1848.
e. Wilhelmina van Duuren, geb. Wijhe 3 feb. 1850, overl. Wijhe 8 feb. 1851.
f. Wiegbertus Lambertus van Duuren, geb. Wijhe 7 dec. 1852.
g. Hendrika van Duuren, geb. Wijhe 23 mei 1854.

2. Albertus, volgt VIg.
3. Wiecher, volgt VIh.
4. Jannes, volgt VIi.
5. Hendrika, geb. Epe 3 juli 1828, overl. Olst 7 jan. 1894, tr. 1e Olst 23 juni 1859 Derk Kommenkamp, geb. Olst 22 maart 1831, akkerbouwer, overl. 28 april 1874, zn. van Evert Kommenkamp en Hermina de Groot; tr. 2e Olst 8 april 1875 Antony Hulzebos, geb. Olst 1 sept. 1840, landbouwer, overl. Olst 15 okt. 1913, begr. Boerhaar 18 okt. 1913, zn. van Roelof Hulzebos en Alberdina Roddeman.

Uit het 1e huwelijk:
a. Hermina Kommenkamp, geb. Olst 15 feb. 1862.
b. Johanna Kommenkamp, geb. Olst 13 sep. 1865.
c. Everdina Kommenkamp, geb. Olst 17 aug. 1868.
Uit het 2e huwelijk geen kinderen.

VIg. Albertus Koekkoek, geb. Epe 28 nov. 1816, boerenknecht, overl. Olst 8 jan. 1872, begr. Boerhaar 11 jan. 1872, tr. Olst 22 april 1852 Antonia (Teune) van Dam, geb. Olst 25 maart 1822, overl. Olst 6 april 1892, begr. Boerhaar 11 april 1892, dr. van Willem van Dam en Hendrika Tielbeek.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus, volgt VIIf.
2. Johannes, geb. Olst 23 okt. 1855, overl. Olst 18 sept. 1918, begr. Boerhaar 23 sept 1918, ongehuwd.
3. Levenloos geboren dochter, Olst 23 okt. 1855, tweeling met vorige.
4. Antonius, geb. Olst 15 aug. 1857, overl. Boerhaar 21 sep. 1937, begr. Ald. 24 sept. 1937, ongehuwd.
5. Willem, volgt VIIg.
6. Gerhardus Antonius, volgt VIIh.
7. Johanna Maria, geb. Olst 22 mei 1865, overl. Olst 18 juli 1927, ongehuwd.


VIIf. Hendrikus Koekoek, geb. Olst 20 mei 1853, landbouwer, overl. Olst 15 nov. 1930, begr. Boerhaar 20 nov. 1930, tr. Olst 1 sept. 1885 Gerritdina Koopman, geb. Olst 1 april.1853, overl. Olst 1 okt 1933, begr. Boerhaar 5 okt 1933, dr. van Gerrit Jan Koopman en Teune Leemkuil.

Uit dit huwelijk:
1. Antonia Maria, geb. Olst 3 aug.1886, overl. Olst 9 dec. 1945, ongehuwd.
2. Gerarda Johanna, geb. Olst 25 okt. 1887, overl. Wijhe 5 nov. 1924, tr. Raalte 18 juli 1914 Theodorus Strijdveen, geb. Raalte 6 okt. 1876, overl. Wijhe 20 nov. 1951.
3. Alberta Sophia, geb. Olst 12 juli 1889, ov. Olst 30 juli 1957, tr. Hermanus Noordman, geb. 14 apr. 1897, overl. Olst 9 juni 1965.
4. Gerridina Antonia, geb. Olst 1 jan. 1891, overl. Raalte 9 jan. 1966, tr. Johannes Alferink, geb. Lettele 6 april 1876, overl. Raalte 1 okt 1960.
5. Hendrikus Johannes, volgt VIIIg.
6. Levenloos geboren dochter, Olst 18 juli 1894.
7. Wilhelmus Johannes, geb. Olst 20 aug. 1895, overl. Olst 4 jan. 1896.

Trouwfoto Alberta Sophia Koekoek met Hermanus Noordman
Trouwfoto van Gerridina Antonia Koekoek met Johannes Alferink


VIIg. Willem (Wilhelm) Koekkoek, geb. Olst 31 maart 1860, rentmeester, caféhouder, lid van het R.K.Kerkbestuur van Donsbrüggen (Kleve Dld.), overl. Donsbrüggen 10 maart 1924, tr. Weeze 9 mei 1898, R.K. Weeze 10 mei 1898 Aleida Spronck, geb. Lobith 27 mei 1870, overl. Donsbrüggen 22 aug. 1954, dr. van Friedrich Spronck en Maria Jansen.

Uit dit huwelijk:
1. Friedrich Albert, geb. Donsbrüggen 9 maart 1899, overl. Ald. 11 maart 1899.
2. Albertus Fredericus Aloysius, geb. Donsbrüggen 7 juli 1900, overl. ald. 23 sept. 1927, ongehuwd.
3. Maria Antonia Everhardina, geb. Donsbrüggen 19 feb. 1902, overl. KLeve 27 mei 1955, tr. R.K. Donsbrüggen 9 okt 1924 Nicolaus Meijer, geb. Köln 17 juli 1896.
4. Friedrich Clemens Johann, volgt VIIIh.
5. Wilhelm Franz Maria, geb. Donsbrüggen 1 dec. 1906, overl. 27 juli 1972, ongehuwd.
6. Joseph Hermann Maria, geb. Donsbrüggen 8 dec. 1908, overl. aldaar 30 juni 1910.
7. Heinrich Theodor Clemens, volgt VIIIi.
Willem kwam door een Baron van Hövell tot Westerflier naar Dosnbrüggen en werd daar rentmeester van het Schloss Gnadenthal. Deze baron Otto is geboren op huis Wezeveld bij Twello. Door een huwelijk van zijn grootvader kwam Schloss Gnadenthal in de familie. Otto zocht waarschijnlijk een katholieke bekwame rentmeester in zijn geboortestreek.

Rouwbrief van de weduwe Aleida Koekkoek-Spronk
Restauration Wilhelm Kuckuck in Donsbrüggen


VIIh. Gerhardus Antonius Koekkoek, geb. Olst 24 feb. 1863, schoenmaker, overl. Boskamp (Olst) 2 juni 1957, tr. 1e Voorst 19 aug. 1893 Johanna Willemina Wijtten, geb. Terwolde 28 okt. 1865, overl. Boskamp 19 nov. 1897, begr. Boskamp 22 nov. 1897, dr. van Willem Wijtten en Maria Ravens; tr. 2e Olst 12 mei 1898 Hendrika Maria Schutte, geb. Olst 23 juli 1871, overl. Olst 7 april 1940, begr. Ald. 11 april 1940, dr. van Gerrit Jan Schutte en Johanna Bruins.

Uit het 1e huwelijk:
1 . Albertus Wilhelmus Antonius, geb. Olst 24 juni 1894, overl. Olst 26 sept. 1895.
2. Wilhelmus Albertus, geb. Olst 9 nov. 1895, overl. Olst 24 mei 1896.
Uit het 2e huwelijk:
3. Antonia Johanna Maria, geb. Olst 10 sept. 1899, overl. Zwolle 19 okt. 1930.
4. Anna Maria, geb. Olst 16 jan. 1901, overl. Olst 24 nov. 1901.
5. Gerardus Antonius, volgt VIIIj.
6. Anna Maria, geb. Olst 2 juni 1903, overl. Soest 28 april 1986, tr. Olst 12 feb. 1930 Marinus Johannes Boeren, geb. Heusden 25 mei 1900, timmerman, overl. Soest 8 april 1957, zn. van Abraham Boeren en Hendrika Hendriks.

Uit dit huwelijk:
a. Hendrika Wilhelmina Boeren, geb. Soest 2 april 1931.
b. Marinus Johannes Boeren, geb. Soest 28 maart 1934.
c. Gerarda Antonia Boeren, geb. Soest 12 mei 1937.
d. Anna Maria Boeren, geb. Soest 29 okt. 1942.
e. Gerardus Antonius Boeren, geb. Soest 29 aug. 1945.

7. Alberta Maria, geb. Olst 31 juli 1904, overl. Olst 29 jan. 1907.
8. Maria Johanna, geb. Olst 7 dec. 1906, overl./begr. Boskamp 6/10 juni 1958, tr. Olst 23 april 1932, (R.K. Boskamp 28 april 1932) Wilhelmus Arnoldus Legebeke, geb. Lemelerveld (gem Dalfsen) 30 juli 1904, zn. van Wilhelmus Arnoldus Legebeke en Antonia Masman.

Uit dit huwelijk:
a. Willem Arnoldus Maria Legebeke, geb. Olst 28 mei 1933.
b. Antonius Johannes Maria Legebeke, geb. Olst 21 nov. 1934.
c. Gerarda Antonia Legebeke, geb. Olst 24 juli 1936.
d. Gerarda Antonia Arnolda Legebeke, geb. Olst 17 nov. 1939.
e. Maria Wilhelmina Legebeke, geb. Olst 12 okt. 1946.
9. Alberta Maria, geb. Olst 20 aug. 1910, overl./begr. Boskamp 8/12 maart 1923.
VIh. Wicher Koekkoek, geb. Epe 5 juni 1819, koperslager, overl. Vaassen 15 dec. 1872, tr. Epe 6 feb. 1847 Johanna Marissink, geb. Vaassen 13 maart 1816, overl. Vaassen 5 juni 1860, dr. van Hendrik Teunis Marissink en Maria Berends Haffkanp.

Uit dit huwelijk:
1. Antonia, geb. Epe 19 nov. 1847, overl. Epe 2 feb. 1851.
2. Hendrik, volgt VIIi.
3. Antonius, geb. Epe 29 dec. 1851, overl. Vaassen 1 dec. 1858.
4. Johanna Maria, geb. Epe 6 nov. 1854, overl. Vaassen 2 mei 1879.
5. Maria, geb. Epe 18 okt. 1856, overl. Vaassen 21 feb. 1870.

VIIi. Hendrik Koekkoek, geb. Epe 20 aug. 1849, landbouwer, overl. Epe 18 maart 1883, tr. Epe 7 juni 1879 Hermina Bouwmeester, geb. Vaassen 29 dec. 1857, overl. Epe 24 jan. 1921, dr. van Jannes Bouwmeester en Geertrui Schumacher, zij tr. 2e Hendrik Jansen van der Sligte, geb. Olst 3 feb. 1857, overl. Epe 22 maart 1926, zn. van Derk Jansen en Gerritdina Everts.

Uit het 1e huwelijk:
1. Johanna Geertruida, geb. Vaassen 30 sep. 1880, overl. Deventer 15 juni 1959, tr. Epe 14 okt. 1905 Antonius Josephus Streppel, geb. Wilp (Voorst) 6 maart 1871, rietdekker/landbouwer, overl. Wilp 13 juni 1962, zn van Hendrikus Streppel en Johanna Berends.

Uit dit huwelijk:
a. Hendrikus Antonius Streppel, geb. Voorst 19 feb. 1907.
b. Johannes Hendrikus Streppel, geb. Voorst 18 dec. 1908.
c. Wilhelmus Antonius Streppel, geb. Voorst 16 mei 1912.
d. Wilhelmina Johanna Maria Streppel, geb. Voorst 24 mei 1915.
e. Antonius Johannes Streppel, geb. Voorst 9 feb. 1919.
f. Bernardus Antonius Franciscus Streppel, geb. Voorst 2 april 1923.

2. Johannes Wicher, geb. Vaassen 9 aug. 1882, boerenknecht, overl. Apeldoorn 11 mei 1914, tr. Voorst 9 mei 1914 Grada Johanna Klunder, geb. Voorst 29 jan. 1890, overl. Apeldoorn 24 juni 1986, dr. van Willem Johannes Klunder en Petronella Everdina Kolkman. Zij tr. 2e Voorst 14 aug. 1915 Johannes van Schaik, geb. IJsselstein (U) 29 jan. 1868, overl. Apeldoorn 20 feb. 1940.


VIi. Jannes Koekkoek, geb. Epe 14 sept. 1823, landbouwer, overl. Wijhe 15 april 1863, tr. Wijhe 23 april 1858 Maria Spijker, geb. Wijhe 8 aug. 1830, overl. Wijhe 6 jan 1889, dr. van Gerrit Spijker en Maria Hakkenhaar.

Uit dit huwelijk:
1. Antonius, geb. Wijhe 24 okt. 1859, overl. 4 nov. 1859.
2. Gerrit, volgt VIIj.
Jannes Koekkoek kwam door zijn huwelijk met Maria Spijker in het bezit van de boerderij van de familie Spijker. Nog lang daarna werden de Koekkoeks van deze  boerderij aangeduid met “Spieker”.

VIIj. Gerrit Koekkoek, geb. Wijhe 12 nov. 1860, landbouwer, overl. Wijhe 21 april, begr. ald. 24 april 1945, tr. Olst 30 april 1885 Johanna Holtkuile, geb. Olst 2 sept. 1861, overl. Zwolle 12 jan. 1938, dr. van Johannes Holtkuile en Hendrika Kommenkamp.

Gerrit Koekkoek en Johanna Holtkuile
Gerrit en Johanna met dochter Antonia Gerridina
Luchtfoto van de boerderij omstreeks 1950


Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna, geb.Wijhe 22 feb. 1886, overl. Olst 8 mei 1972, begr. Boerhaar 12 mei 1972, tr. Wijhe 23 mei 1908 Gerhardus van Gurp, geb. Wijhe 7 dec. 1879, smid, overl./begr. Boerhaar 22/25 aug. 1961, zn. van Gradus Jacobus van Gurp en Hermiena Coers.

Uit dit huwelijk:
a. Hermina Maria van Gurp, geb. Wijhe 30 jan. 1910.
b. Gerridina Maria van Gurp, geb. Wijhe 21 juli 1911.
c. Gerhardus Jacobus van Gurp, geb. Wijhe 16 nov. 1912.
d. Johanna Maria van Gurp, geb. Wijhe 9 april 1914.
e. Maria Jozephina van Gurp, geb, Wijhe 1 maart 1916.
f. Hendrika Maria van Gurp, geb. Wijhe 15 aug. 1917.
g. Johannes Jozephus van Gurp, geb. Wijhe 29 maart 1919.
h. Theodora Gerridina Maria van Gurp, geb. Wijhe 15 aug. 1921.
i. Hendricus Gerhardus Maria van Gurp, geb. Wijhe 2 okt. 1922.
j. Wilhelmus Jozephus Fredericus van Gurp, geb. Wijhe 3 maart 1925.
k. Theresia Hermina Maria van Gurp, geb. Wijhe 2 juni 1930.

2. Johannes Hendrikus, volgt VIIIk.
3. Johannes Antonius, geb. Wijhe 2 feb. 1889, overl. Wijhe 12 maart 1894.
4. Hendrika Johanna, geb. Wijhe 24 juni 1890, overl./begr. Hoonhorst 17/21 dec. 1970. tr. Wijhe 16 mei 1914 Antonij Nijensteen, geb. Heino 1 juli 1887, landbouwer, overl. Zwolle 18 sept. 1940, begr. Hoonhorst 21 sept. 1940, zn. van Wilhelmus Nijensteen en Carolina Nijboer.

Uit dit huwelijk:
a. Cornelia Nijensteen, geb. Dalfsen 5 juni 1916.
b. Wilhelmus Johannes Nijensteen, geb. Dalfsen 28 mei 1917.
c. Johanna Maria Catharina Nijensteen, geb. Dalfsen 30 april 1918.
d. Gerhardus Hendrikus Nijensteen, geb. Dalfsen 6 sept. 1919.
e. Johannes Antony Nijensteen, geb. Dalfsen 22 juli 1920.
f. Hendrika Willemina Nijensteen, geb. Dalfsen 17 juli 1921.
g. Gerritdina Johanna Maria Nijensteen, geb. Dalfsen 7 okt. 1922.
h. Antonia Suzanna Johanna Nijensteen, geb. Dalfsen 24 juni 1924.
i. Teresia Suzanna Maria Nijensteen, geb. Dalfsen 30 juli 1925.
j. Bernardus Marinus Nijensteen, geb. Dalfsen 17 aug. 1926.
k. Antonij Josephus Nijensteen, geb. Zwolle 27 okt. 1927.
l. Hendrikus Maria Nijensteen, geb. Zwolle 27 okt. 1927.
m. Hermannus Antonius Maria Nijensteen, geb. Dalfsen 4 mei 1929.
n. Maria Antonia Hendrika Nijensteen, geb. Dalfsen 16 feb. 1931.

5. Gerhardus Johannes, volgt VIII-l.
6. Johanna Maria, geb. Wijhe 6 juli 1894, ov. Boerhaar 19 jan. 1953, begr. aldaar 23 jan. 1953, tr. Wijhe 17 mei 1919 Albertus Johannes Tiebot, geb. Raalte 10 feb. 1889, landbouwer, ov. Deventer 6 nov. 1942, begr. Boerhaar 10 nov. 1942, zn. van Hendrikus Tiebot en Joanna Oedinkhof.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna Hendrika Maria Tiebot, geb. Olst 1 april 1920.
b. Gerhardus Johannes Tiebot, geb. Olst 10 aug. 1921, ov. 5 jan. 1923.
c. Hendrikus Johannes Laurentius Tiebot, geb. Olst 10 sept. 1922.
d. Johannes Gerhardus Aloysius Tiebot, geb. Olst 19 feb. 1925.
e. Hendrika Teresia Tiebot, geb. Olst 29 jan. 1927.
f. Wilhelmus Johannes Antonius Tiebot, geb. Olst 11 sept. 1928
g. Antonius Johannes Maria Tiebot, geb. Olst 18 aug. 1933.

7. Albertus Bernardus, geb. Wijhe 15 sep. 1895, overl. Wijhe 23 nov. 1895.
8. Berendina Maria, geb. Wijhe 24 feb. 1897, overl./begr. Boerhaar 5/9 dec.1968, tr. Wijhe 26 april 1930 Wilhelmus Hermannus Strijtveen, geb. Wijhe 10 okt. 1900, landbouwer, gemeente-arbeider, overl. Wijhe 3 maart 1938, zn. van Arnoldus Strijtveen en Johanna Antonia Neppelenbroek.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna Maria Theresia Strijtveen, geb. Wijhe 2 okt. 1931.
b. Arnoldus Gerhardus Strijtveen, geb, Wijhe 14 okt. 1932.
c. Joanna Maria Theresia Strijtveen, geb. Wijhe 25 juni 1934.
d. Grada Hendrika Maria Strijtveen, geb. Wijhe 27 april 1936.
e. Wilhelmina Bernardina Maria Strijtveen, geb. Wijhe 6 juli 1938.

9. Johannes Antonius, geb. Wijhe 22 aug. 1898, overl. Zwolle 27 aug. 1921, begr. Boerhaar 30 aug. 1921.
10. Mina Maria, geb. Wijhe 16 april 1900, overl./begr. Raalte 27/30 okt 1975.
11. Antonius Johannes, volgt VIIIm.
12. Rika Maria, geb. Wijhe 6 dec. 1902, geprofest als zuster Maria Prisca bij de zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort, overl. Amersfoort 26 feb. 1990.
13. Antonia Gerridina Maria, geb. Wijhe 16 feb. 1904, ov. Boerhaar 18 maart 1945, tr. R.K. Boerhaar 6 april 1932 Willibrord Kloppenberg, geb. Dalfsen 16 juni 1903, landbouwer, overl. Wijhe 27 nov. 1982, begr. Boerhaar 1 dec. 1982, zn. van Gerrit Kloppenberg en Johanna Broekhaar.

Uit dit huwelijk:
a. Gerardus Johannes Antonius Kloppenberg, geb. Boerhaar 3 sept. 1933. overleden Raalte 17 sept. 2020
b. Joannes Gerardus Maria Kloppenberg, geb. Boerhaar 18 sept. 1934.
c. Joanna Paulina Maria Kloppenberg, geb. Boerhaar 29 nov. 1935.
d. Henricus Gerardus Jozephus Kloppenberg, geb. Boerhaar 8 maart 1937.
e. Cornelius Gerardus Maria Kloppenberg, geb. Boerhaar 3 juli 1939.
f. Theodorus Joannes Maria Kloppenberg, geb. Boerhaar 3 juli 1939.
g. Maria Elisabeth Theresia Kloppenberg, geb. Boerhaar 26 okt. 1940.
h. Wilhelmus Gerardus Antonius Kloppenberg, geb. Boerhaar 2 aug. 1942, ov. Raalte 7 maart 1996.
i. Franciscus Hendrikus Kloppenberg, geb. Boerhaar 14 maart 1945.

Trouwfoto van Willibrord Kloppenberg en Antonia
Gerridina Koekkoek
Het gezin in 1942. Achter, van links naar rechts: Hein Kloppenberg, Opa Gerrit Koekkoek, Jan Kloppenberg, moeder Antonia Gerridina Maria Kloppenberg-Koekkoek, Gerrit Kloppenberg, vader Willibrord Kloppenberg, Annie Kloppenberg. Voor van links naar rechts: Marietje Kloppenberg, Cor Kloppenberg, Wim Kloppenberg (bij moeder op schoot) en Theo Kloppenberg.