Kampense stam

Bron:
Dat er een Kampense tak bestaat, blijkt uit verhalen van Pater Jan Koekkoek en uit het feit dat het CBG die stam noemde in hun onderzoek naar familieverbanden met de kunstschilders Koekkoek; zie beschrijving van deze laatste stam.
Het Stichtingsarchief is nog niet zover ontsloten dat gegevens over deze Kampense stam voorhanden zijn. Verwacht wordt dat er weinig gegevens in het Stichtingsarchief zijn.