De tak Egbertus Koekkoek

Inleiding
In onze stamboom zorgde Egbertus maar voor weinig nageslacht. Hoewel zijn zoon Joannes trouwde en 6 kinderen kreeg, stierf die tak na de 6e generatie uit.

Genealogie
Vf. Egbertus Koe(k)koek, ged. Vaassen 15 sept. 1769, dagloner, overl. Apeldoorn 27 april 1816, tr. R.K. Duistervoorde 3 mei 1804 (Janna) Geertruij Janssen Tempelman, ged. Duistervoorde 7 apr. 1771, overl. Epe 18 aug. 1842, dr. van Jan (Hendrix) Tempelman en Thoontje Peters.

Uit dit huwelijk:
1. Berendina, ged. Duistervoorde 11 nov. 1805, overl. Apeldoorn 13 maart 1887, tr. Apeldoorn 15 jan. 1836 Willem Willems, wedr. van Janna Teunissen van den Beld, geb. Voorst ca. 1784, arbeider, zn. Van Harmen Willems en Berendina Hagebeek.
2. Johanna, ged. Duistervoorde 26 maart 1807, overl. Wilp 15 dec. 1860, ongehuwd.
3. Joannes, volgt VIj.
4. Fenneken, geb. Apeldoorn 20 mei 1815.

VIj. Joannes Koekoek, ged. Duistervoorde 29 juni 1809, boerenknecht, overl. Nijkerk 4 maart 1869, tr. Nijkerk 15 april 1846 Margaretha Ridder, geb. Nijkerk 6 april 1818, overl. Nijkerk 5 nov. 1886, dr. van Lammert Ridder en Alijda Noordenberg.

Uit dit huwelijk:
1. Lambertus, geb. Nijkerk 7 maart 1847, landb., tr. Nijkerk 16 jan. 1889 Bernadia Wiegers, geb. Laren 28 jan. 1851, wed. van Mijns Majoor, dr. van Barend Wiegers en Botje Majoor. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Alijda, geb. Nijkerk 12 sept. 1848, tr. Nijkerk 9 feb. 1881 Gerardus van den Tweel, landb., zn. van Gijsbertus van den Tweel en Gijbertha Alferink.
3. Everardus, geb. Nijkerk 4 jan. 1850, overl. Nijkerk 21 nov. 1926, begr. Aldaar 24 nov. 1926, ongehuwd.
4. Reinirus, geb. Nijkerk 23 mei 1851, landb., overl. Nijkerk 20 juni 1885.
5. Johannes, geb. Nijkerk 19 feb. 1854, landb., overl. Nijkerk 29 mei 1912, begr. ald. 1 juni 1912, tr. Barneveld 20 april 1900 Gerritje van Burgsteden, geb. Barneveld 30 aug. 1872, dr. van Johannes Burgsteden en Hendrika Steenkamp; zij hertr. Nijkerk 1 okt. 1913 Pelegrinus van den Tweel.
6. Gerardus, geb. Nijkerk 9 maart 1856, overl. Nijkerk 15 mei 1860.