Bestuur

Het was in 1975 dat Frans-Olav Koekkoek (de tweede voorzitter van de Stichting Familie Koekkoek) zich aanmeldde als lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Deze naamsvermelding op de ledenlijst van de vereniging wekte enige jaren later de belangstelling van Pater Jan Koekkoek uit Weert die bezig was met stamboomonderzoek. Een contact was snel gelegd en zoals dat gaat tussen mensen die zich bezig houden met genealogisch onderzoek, volgde er een intensieve correspondentie waarbij genealogische gegevens werden uitgewisseld.
Zo werd al snel duidelijk dat het dezelfde familie betrof.
Frans Olav en Pater Jan besloten -en we schrijven dan eind jaren zeventig- samen het onderzoek voort te zetten.
Rond 1980 werd er een werkgroep in het leven geroepen, en op 21 september 1990 was de Stichting Familie Koekkoek een feit.
Het bestuur wordt nu gevormd door:

  • Frans-Olav Koekkoek, voorzitter
  • Gerda Koekkoek, secretaris
  • Wynand Koekkoek, penningmeester