Linie Bernardus Lambers Koeckuck

Inleiding
De linie van Bernardus Lambers Koekuck is de derde linie die voortgekomen is uit de drie huwelijken van Lambert Aelberts Koukouk (geb. 1677),(IIIa).
Bernardus Lambers Koekuck is de jongste zoon van Lambert Aelberts en Hermina Berents.
Bernard of misschien was het wel Berend, kreeg elf kinderen. Van de derde zoon en de drie jongste kinderen weten we niets meer dan wanneer ze gedoopt zijn. Zijn overige kinderen, vier dochters en drie zonen, huwden allen.

Genealogie
IVc. Bernardus Koekkoek (Berent Lambers Koekuck, of Kuckuck) ged. Vaassen 7 sept. 1732, dagloner, overl. Vaassen 22 jan. 1796, begr. ald. 26 jan. 1796, tr. R.K. Vaassen 3 mei 1767 (N.H. Epe 3 mei 1767 “Berend Lamberts Koekoek, jm in Vemde on –
der Epe, Sophia Egberts van Berkum jd te Vaassen”
) Sophia (Maria) E(n)gberts Karreman (Sophie van Berkum), geb. Wijhe 12 sept. 1743, overl. Epe 4 dec. 1805, begr. ald. 10 dec. 1805, dr. van Egbertus van Berkum en Anna Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus, volgt Ve.
2. Egbertus, volgt Vf.
3. Hermina, ged. Vaassen 19 feb. 1771, overl. Apeldoorn 21 april 1846, tr. R.K.
Duistervoorde 19feb. 1798 Gerardus Kleinmalberg, geb. Colmsgate (N.H. Voorst: 26 jan. 1798; tr 19 feb. Gerrit Kleinmalberg jm. Van Colmsgate wonend te Terwolde, Hermina Berents Koekkoek jd. Geb. Dijkhuysen onder Epe, wonend te Terwolde”.)
4. Theodorus, gedoopt Vaassen 1 dec. 1772
5. Gerardus, volgt Vg.
6. Maria, ged. Vaassen 16 jan. 1777, overl. Twello 6 jan. 1837, tr. Duistervoorde 9 feb. 1806 (otr. Huw. Comm. Voorst 17 jan. 1806) Joannes Herms Gansenbrink (niet katholiek), geb. Olst ca. 1778, dagh., overl. Twello 8 maart 1837, zn. van Harmen Gansenbrink en Gerritje Oosterwegel (woonden in Twello).

Uit dit huwelijk:
a. Bernardus Gansenbrink, geb. 1806 Duistervoorde overl. 22 mei 1833, Twello
a. Doodgeb. kind Gansenbrink, geb. 13 april 1808.
b. Gerarda Gansenbrink, ged. Duistervoorde 29 sept. 1809.

7. Henrica, ged. Vaassen 30 jan. 1779, overl. Vaassen 17 nov. 1812, tr. Gerrit Jan de Waard.
8. Anna, ged. Vaassen 26 okt. 1780, overl. Epe 2 april 1812 bij geboorte van eerste kinderen, tr. Epe 2 dec. 1811, (R.K. Vaassen 3 dec. 1811) Andreas van der Beld, ged. Twello 20 nov. 1770, overl. Arnhem 5 feb. 1841, wedr. van Maria Roelofs Hendrix, zn. Van Gerrit Driessen van der Beld en Maria Hendrix.

Uit dit huwelijk:
a. Joannes van der Belt, ged. Vaassen 2 april 1812.
b. Marten van der Belt, doodgeb. 2 april 1812.

9. Aleidis, ged. Vaassen 6 okt. 1782.
10. Joannes, ged. Vaassen 22 juli 1784.
11. Joannes, ged. Vaassen 25 mei 1787.