Twaalf stammen

Twaalf aparte stammen Koekoek of Koekkoek

Wijlen Pater Jan Koekkoek uit Weert – de voortrekker van onze Familiestichting en verzamelaar van familiedocumentatie – vergaarde in de lange tijd dat hij onderzoek deed verschillende brokstukken van genealogieën van andere stammen Koekkoek/Koekoek. Uit zijn archief kwamen diverse ‘brokken’ stambomen naar voren. Het gaat om correspondentie met naamdragers en andere onderzoekers, om artikelen uit genealogische tijdschriften en om stukken genealogisch onderzoek welke hij zelf uitvoerde. Pater Jan Koekkoek kwam die documenten en gegevens tegen als hij in het provinciale archief van Gelderland of Overijssel onderzoek deed naar onze oorsprong en stamboom. Internet als bron wordt steeds belangrijker. Er zijn vooral de laatste tijd familieleden die via internet gegevens aandragen over Koekkoek/Koekoek. Met de Koekkoek/Koekoeks afkomstig uit Drenthe (Hoogeveen, Hollandscheveld) bestond reeds een uitwisseling van familiebladen. Over de vermaarde familie met kunstschilders Koekkoek is veel gepubliceerd in boeken en kranten. De bekende kunsthandel Simonis en Buunk in Ede heeft zich onder ander gespecialiseerd in schilderijen van die Koekkoeks en heeft gegevens over die familie verzameld.  Het wordt lastig om de verschillende stammen Koekkoek/Koekoek uit elkaar te houden. En soms is er geen stam, maar wel een boerderij of molen met de naam Koek(k)oek, waarvan mogelijk een stam met die naam kan zijn ontstaan. Die stammen moeten duidelijk onderscheiden worden. Daarom hebben ze een bedachte naam gekregen die hen typeert naar oorspronkelijke regio, hun beroep of naar een ander kenmerk.
Stammen Koekkoek en/of Koekoek

 1. Twellose/Vaassense stam; dit zijn wij zelf
 2. Drentse stam en Deurningse tak
 3. Emmikhovense/Almkerkse/Dussense stam; tevens Axelse tak
 4. Kunstschilderstam Koekkoek
 5. Ehringse stam (Ehringen in Duitsland)
 6. Zwolse stam
 7. Kampense stam
 8. Rotterdamse stam(men)
 9. Joodse Koekkoeks
 10. Koekoeks van Utrechtse molen ‘de Gans’
 11. Veenendaalse boerderij ‘de Koekoek’
 12. Amsterdamse schippersfamilie Koek(k)oek

Dit aantal reduceert indien verschillende stammen bij elkaar blijken te horen.
Mogelijk ontstaat dan een beter beeld, een soort familie-atlas, van de aparte stammen Koe(k)koek die voor 1600 of in de 200 jaar daarna in Nederland zijn ontstaan.
Opgemerkt wordt dat door onnauwkeurigheden in het verleden in diverse stammen zowel familieleden met 3 k’s en 4 k’s bestaan.