Linie Albertus Koeckoek-Johanna Plaggemeijer

Oudovergrootvader Lambert Aelberts Koukouk (IIIa.) had drie zonen die voor nageslacht zorgden met de naam Koeckoek. Deze drie nageslachten worden aangeduid als linies. De linie Theunis is al beschreven onder ‘Genealogie van de oudste generaties’. Deze had in de zevende generatie geen mannelijke naamdragers met kinderen meer.
Op deze pagina wordt de linie van oudgrootvader Albertus en zijn drie takken beschreven.
De oudgrootvader Albertus werd gedoopt op 11 november 1730 in Vaassen. De schrijfwijze van zijn achternaam was weer eens een variant. Hij trouwde met Johanna Plaggemeijer. Ze woonden in Zuuk, maar veel meer is er over hen niet bekend. Ook naar het beroep dat hij uitoefende is het gissen. Een mogelijkheid is dat hij werkte op de kopermolen in Zuuk, immers zijn zoon Lambertus en kleinzoon Albertus werden daar molenaar.
Hij trouwde op 1 mei 1768 in de katholieke kerk te Vaassen. Daags daarvoor was hij voor de Nederlands Hervormde Kerk in Heerde getrouwd; dat dubbel trouwen was in die dagen gebruikelijk vanwege protestante invloed bij de overheid. Zij kregen 9 kinderen waarvan er drie voor een nageslacht zorgden met de naam Koeckoek. Van een van de vier dochters is bekend dat ze trouwde en met wie. Van twee zoons is alleen de geboorte bekend: mogelijk zijn ze jong gestorven of ongehuwd gebleven.
Drie zoons zorgden voor nieuwe takken met veel nazaten. Ze worden verder aangeduid als tak. Het gaat om de takken van de zonen Lambertus, respectievelijk Hermanus en Antonius.
De tak van Lambertus vinden we later terug in Loenen, Baak, Denekamp, de Vecht-Terwolde.
De tak van Hermanus woonde lange tijd te Voorst, maar nazaten staken de IJssel over en vestigden zich te Olst. Daar is door een verschrijving een tak ontstaan geschreven als  Koekoek, dus met 3 k’s.
De tak van Antonius is eveneens terug te vinden in Olst, maar ook in Wijhe en een van hen vestigde zich in Kleve in Duitsland.
Deze drie zonen van Albertus zorgden zo voor de omvangrijkste tak van die generatie.
Albertus overleed op tachtigjarige leeftijd op 10 februari 1810; als adres staat aangegeven ‘op den Walken’ gemeente Epe. Zijn vrouw Johanna Plaggemeier overleed in 1816 op ongeveer 76 jarige leeftijd.

IVb. Albertus Lambers Koekuck, ged. R.K. Vaassen 11 november 1730, overleden ‘op den Walken’ (gemeente Epe) 10 feb. 1810, begraven aldaar 12 feb. 1810, trouwt R.K. Vaassen 1 mei 1768 (N.H. Heerde 30 april 1768) Johanna Hendricks (Plaggemeijer), geboren Heerde ca 1740, overleden Epe 16 feb. 1816, dochter van Hendrik Plaggemeijer en Geesjen Overmarsch.
Uit dit huwelijk:
1. Gisberta, ged. R.K. Vaassen 20 maart 1769.
2. Hermanna, ged. R.K. Vaassen 20 maart 1769 (tweeling met voorgaande).
3. Lambertus, volgt Vb.
4. Henricus, ged. R.K. Vaassen 18 juli 1772.
5. Hermannus, volgt Vc.
6. Gerardus, ged. R.K. Vaassen 18 maart 1779.
7. Getrudis, ged. R.K. Vaassen 7 aug. 1781, overleden Vaassen 4 aug. 1844,
trouwt 1e R.K. Vaassen 2 dec. 1802 Gerardus Mos, geboren te Haaxbergen:
trouwt 2e Esse Boekhoorn.
8. Henrica, ged. R.K. Vaassen 6 nov. 1783.
9. Antonius, volgt Vd.