De Wolfskamer

Albertus Koekkoek was de eerste Koekkoek die van de Veluwe naar Salland kwam.
Hij trouwde Antonia (Teune) van Dam, en kwam zo te wonen in de Wolfskamer, het geboortehuis van Teune.
Eerst even iets over die naam: Het eerste gedeelte ‘wolf’ kan er op duiden dat er in vroeger tijden wolven in die buurt voor kwamen. Maar het kan ook in de tweede betekenis gebruikt zijn, namelijk “draaikolk”.
Het tweede gedeelte ‘kamer’ is iets minder duidelijk. Het woord “kamer” werd in de tijd van de vele kastelen en kasteelheren onder andere gebruikt om de ruimte in het kasteel aan te duiden waar de voorraden opgeslagen werden. Nu hadden zulke kastelen ook buiten het kasteel en buiten de omheining van dat kasteel vaak nog een opslagplaats. Zo’n opslagplaats werd dan vaak een “spieker” genoemd. Zo’n spieker had vaak ook een woongedeelte. In dat geval werd het opslaggedeelte ook wel “kamer” genoemd. Maar ook het geheel werd wel “kamer” genoemd. Bij welk kasteel de Wolfskamer gehoord heeft (als het werkelijk bij een of ander kasteel gehoord heeft) heb ik niet gevonden.
De naam “Wolfskamer” is sinds ongeveer 1900 in onbruik geraakt; in officiële stukken komt die naam ook niet meer voor.

Bewoners van de Wolfskamer.
Welke bewoners van de eerste tijden van zijn bestaan in de Wolfskamer woonden hebben we niet nagegaan. Dat zou ook moeilijk te achterhalen zijn, want vermoedelijk is deze boerderij van oorsprong al heel oud. In 1838 woont er Willem van Dam die er dan ook de eigenaar van is. De boerderij met bijbehorende grond wordt in die tijd aangeduid met “Damshoek”. Waarschijnlijk waren de van Dams dus al lang eigenaren van deze boerderij met toebehoren. Zoals we gezien hebben trouwt Albertus Koekkoek op 28 november 1852 met Teune van Dam en komt dan in de Wolfskamer te wonen. Vader Willem van Dam blijft bij hen in wonen. (De moeder van Teune van Dam was toen al overleden). Maar er is dan ook nog een dochter thuis, Janna (geb. 1816) en ook nog een zoon Hermanus van Dam (geb.1831). Dochter Janna van Dam woont er in 1859 nog; waarschijnlijk is zij daar blijven wonen tot haar dood. De zoon vertrekt 13 feb. 1860 naar Wijhe; mogelijk is hij zich ergens gaan verhuren. De van Dams hadden ook nog een zoon Gerrit (geb. 1824). Deze was in die tijd bij een andere boer in dienst. In jan. 1855 komt hij weer thuis om in november 1856 weer te vertrekken. Blijkbaar hebben Albertus Koekkoek en zijn vrouw Teune van Dam de boerderij in bezit gekregen, mogelijk bij de dood van Willem van Dam. Albertus Koekkoek stierf in 1872. Toen zijn vrouw Teune van Dam begin april 1892 ernstig ziek werd is men overgegaan tot een boedelscheiding: de drie ongetrouwde kinderen Johannes, Antonius en Johanna Maria kregen de boerderij in bezit. De waarde van de boerderij met toebehoren werd geschat op 3000 gld. Maar er rustte een schuld op van 1500 gld. Er was dus nog 1500 gld. te verdelen. De helft daarvan ging naar moeder Teune. Er bleef dus nog 750 gld over voor de 6 kinderen, Deze kregen dus elk 125 gld. De drie ongetrouwde kinderen moesten dus aan de drie andere kinderen elk 125 gld. uitkeren.

Opa Hendrikus Koekoek en Antonius Koekoek


Zoon Hendrikus trouwde op 1 sep. 1885 met Gerritina Koopman. Deze twee gingen wonen op de boerderij waarvan nu het adres is : Wijheseweg 6 (onder Olst). (Het huis is overgegaan naar Herman Koekoek, een kleinzoon van Hendrikus Koekoek). Hendrikus en Gerritdina kregen 7 kinderen. Zoon Hendrikus Johannes kocht in 1928 de Wolfskamer van zijn oom Antonius Koekkoek. Zijn medebezitters Johannes en Johanna Maria waren inmiddels overleden.
Hendrikus Johannes trouwde in 1929 met Hendrika Maria Kinds. Er was bedongen dat oom Antonius Koekkoek bij hen in mocht blijven wonen tot aan zijn dood.
Hendrikus Johannes en Hendrika Maria Kinds hadden 6 kinderen. De jongste van hen, Wilhelmus Gerardus Maria (Wim), nam in 1964 de Wolfskamer over van zijn vader. In datzelfde jaar trouwde hij met Johanna Maria van der Berg. Zij kregen 7 kinderen. Hun jongste zoon, Peter, is van plan het bedrijf van vader Wim over te nemen. Voorlopig blijven er dus nog steeds Koekoeks wonen op de Wolfskamer.
Nog even iets over de boerderij Wijheseweg 6. Boven zagen we al dat Hendrikus Koekoek en Gerritdina Koopman daar in 1885 naar toe trokken. Als opvolgers kregen ze hun dochter Alberta Sofia getrouwd met Hermanus Noordman. In 1987 werd het verkocht aan Herman Koekoek en Theresia Koekoek-Schutte. Herman Koekoek is een zoon van Hendrikus Johannes Koekoek. Hij is dus een broer van Wim Koekoek die op de Wolfskamer woont.