Zuster Prisca

Rika Maria Koekkoek of te wel Zuster Prisca.
Zij was een van de 11 kinderen die op de Boerhaar geboren werden in het gezin van Gerrit Koekkoek-Holtkuile. Na de lagere school volgde zij een naaicursus en dat was dan de hele schoolcarriere. Maar stil zitten was niets voor haar. Ze werd dienstbode op de boerderij. De naam dienstbode was toen nog niet zo gebruikelijk. De boerenbedrijven waren niet zo modern en geautomatiseerd, daarom hadden veel boeren een eerste en tweede knecht in dienst en tevens een eerste en tweede dienstmeid. Haar eerste betrekking was bij H. Overmars op het Reuveld in Broekland: vervolgens bij Beldman in Hengevelde en bij Mans Wellenberg in de Leugenhorst. Na jaren met veel plezier gewerkt te hebben, waarbij diverse vriendschappelijke contacten waren gelegd, besloot zij op 22 jarige leeftijd, in 1924, naar het klooster te gaan. Ze koos voor de orde van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort. Zij werd daar werkzuster.
Op 17 augustus 1927 werd zij geprofest. Gedurende haar hele kloosterleven verrichtte zij huishoudelijk werk en verzorgde zij medezusters. Tijdens de oorlog is zij enkele jaren in Den Haag geweest in een kindertehuis. Hier ging zij ‘s morgens met enkele medezusters al heel vroeg op pad om op veraf gelegen boerderijen wat melk te halen voor deze kinderen. Dat zuster Prisca toen een heel slank figuurtje had, was best begrijpelijk, want het toch al weinige eten was op de eerste plaats voor de kinderen, vond zij.
Haar zilveren kloosterfeest is niet onopgemerkt voorbijgegaan; het werd gevierd in Amersfoort. Het veertigjarig kloosterschap vierde zij in St. Nicolaasga, waar zij toen verbleef. Haar gouden jubileum werd in familiekring gevierd in Heino.
Op leeftijd gekomen verhuisde zuster Prisca naar de Herenstraat in Amersfoort waar zij werd verzorgd. Zij keek met voldoening terug op een zeer intensief en arbeidzaam leven. Heel lang verkeerde zij in goede gezondheid en ze genoot van de leuke gezellige oude dag. Ook haar 60-jarig jubileum mocht zij beleven; het werd op de Boerhaar gevierd met een plechtige Eucharistieviering uit dankbaarheid en een bijeenkomst in zaal Logtenberg om haar te feliciteren.
Alle neven en nichten waren aanwezig, het was een gezellig samenzijn. Daarna genoot zij van het feestdiner.
Zuster Prisca of tante Riek zoals de familieleden zeiden, overleed in 1990 op de leeftijd van 88 jaar.