De tak Hermanus

We zouden deze tak kunnen aanduiden met de Klarenbeekse Koekkoeks; zij woonde in het dorp Klarenbeek. Dit viel deels onder de gemeente Voorst en deels onder Apeldoorn. Vandaar dat bij de geboorte en overlijden gezegd wordt dat dit in Voorst of in Apeldoorn plaats vond; bovendien is de gemeentelijke indeling nog ooit gewijzigd. Waarschijnlijk hebben de familieleden gewoon in Klarenbeek gewoond. Een kleinzoon is in Vaassen gaan wonen en liet daar blijkbaar zijn naam achter. Na twee generaties zijn er geen nakomelingen in de mannelijke lijn meer en sterft de familienaam voor dit nageslacht uit. Er is ook niet meer over bekend om te beschrijven. De beschrijving ontbreekt daarom.
Genealogie
Vc. Herman(n)us Koekkoek ged. R.K. Vaassen 6 sept. 1776, dagloner, overl. Voorst 10 feb. 1859, tr. R.K. Duistervoorde 21 feb. 1810 Berendina Evers, ged. R.K. Duistervoorde 30 jan. 1784, ov. Voorst 10 juni 1855, dr. van Evert Berens en Jenneken Derks (Haverkamp).
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina, ged. R.K. Horst en Eerbeek 31 dec. 1810, overl. Voorst 28 feb. 1888, tr. Voorst 3 mei 1839 Bernardus Bouwhuis, ged. Duistervoorde 20 juli 1800, zn. van Wilhelmus Bouwhuis en Maria Harleman.

Uit dit huwelijk:
a. Berendina Bouwhuis, geb. Voorst 5 sept. 1842.
b. Harmina Bouwhuis, geb. Voorst 23 okt. 1848.
c. Hermanus Bouwhuis, geb. Voorst 6 sept. 1854.

2. Everdina, geb. Voorst 23 jan. 1812, overl. Wilp 6 mei 1888, tr. 1e Voorst 27 jan. 1839 Petrus Alferink, geb. Wilp 21 sep. 1806, dagloner, zn. van Wilhelmus Alferink en Antonia Peters, wedr. van Henrica Hattink, overl. ca.1847, tr. 2e Voorst Bernardus Klumper, geb. Wilp 1819, zn. van Arend Klumper en Maria Hagen.

Uit het 1e huwelijk:
a. Hendrika Alferink, geb. Voorst 31 jan. 1840.
b. Berendina Alferink, geb. Voorst 2 nov. 1842.
c. Willem Alferink, geb. Voorst 12 juni 1845.
Uit het 2e huwelijk:
a. Maria Klumper, geb. Wilp .. nov. 1849.
b. Hermina Klumper, geb. Wilp 13 mrt 1853.

3. Doodgeb. kind 6 nov. 1813.
4. Jan, volgt VIf.
5. Fenneken (Femia), geb. Voorst 23 apr. 1817, overl. Apeldoorn 27 dec.1890, tr. Apeldoorn 5 jan. 1856 Teunis Wijn, geb. Apeldoorn 1816, arbeider, zn. van Pieter Franciscus Wijn en Harmina Jansen van het Loo.

Uit dit huwelijk:
a. Frans Wijn, geb. Beekbergen 28 okt. 1856.
b. Berendina Wijn, geb. Beekbergen 28 pr. 1858.

6. Hendrikus, geb. Voorst 15 okt. 1818, timmerman, overl. Vaassen 19 feb. 1886, tr. Epe 18 nov. 1862 Wilhelmina Wagemans, geb. Vaassen 18 feb. 1821, overl. Vaassen 19 feb. 1890, dr. van Hendrikus Wagemans en Geertrui Mulder.
Dit echtpaar had geen kinderen.Ze woonden aan de Koekoeksweg in een oud huis
dat al sinds lang verdwenen is. Naar hem, of zijn naaste voorouders zou de omgeving “de Koekoek” genoemd zijn. En naar dat gebied zouden die weg en het zwembad in die buurt respectievelijk de Koekoeksweg en zwembad “De Koekoek” genoemd zijn.

7. Antonius, geb. Voorst 10 mrt 1821, ov. Voorst 27 dec. 1821.
8. Antonia, geb. Voorst 29 juni 1823, ov. Voorst 18 mei 1902, tr. Voorst 26 jan. 1850 Gerhardus Johannes Kraaijvanger, geb. Rheden 4 nov. 1815, metselaar, ov. Klarenbeek 6 okt. 1880, begr. ald. 11 okt. 1880, zn. van Gerhardus Johannes Kraaijvanger en Johanna Everharda Brands.

Uit dit huwelijk:
a. Everdina Kraaijvanger, geb. Voorst 24 okt 1850.

VIf. Jan Koekkoek, geb. Voorst 28 sept. 1815, daghuurder, overl. Voorst 27 maart 1870, tr. Apeldoorn 5 jan. 1859 Hendrika Koers, geb. Epe 20 apr. 1828, dr. van Gerrit Koers en Geerdina Berenschot.
Uit dit huwelijk:
1. Doodgeboren zoon, Voorst 12 dec. 1857.
2. Hermanus Gradus, volgt VIIe.
3. Gerdina Bernardina, geb. Voorst 11 feb. 1862, overl. ….. tr. 1e Voorst 27 okt. 1883 Bernardus Linthorst, geb. Apeldoorn 18 mrt 1854, landbouwer, overl. Apeldoorn 10 okt. 1894, zn. van Theodorus Linthorst en Johanna Demmers;
tr. 2e Apeldoorn 4 jan. 1896 Joannes Luttenberg, geb. Raalte 8 april 1871, landbouwer, zn. van Wilhelmus Luttenberg en Henrica Gansenboom.

Uit het 1e huwelijk:
a. Johannes Bernardus Linthorst, geb. Apeldoorn 18 maart 1887.
b. Hermina Gardina Linthorst, geb. Apeldoorn 28 juli 1889.
c. Bernardus Gerardus Linthorst, geb. Apeldoorn 7 april 1895.
Uit het 2e huwelijk:
a. Joannes Wilhelmus Luttenberg, geb. Apeldoorn 1 maart1897.
b. Hermanus Johannes Luttenberg, geb. Apeldoorn 2 juni 1898.
c. Geertruida Hermanna Luttenberg, geb. Apeldoorn 8 sept. 1899.
d. Everdina Johanna Luttenberg, geb. Apeldoorn 7 jan. 1901.

VIIe. Hermanus Gradus Koekkoek, geb. Voorst 17 okt. 1859, landbouwer, overl. .tr. Voorst 11 juli 1891 Geertruida Johanna Lucassen, geb. Hummelo en Keppel 24 juni 1862, overl …. dr. van Hendrik Lucassen en Johanna van Grol.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrikus, geb. Apeldoorn 4 mei 1895, overl. Apeldoorn 10 jan. 1896.
2. Hendrika Johanna, geb. Apeldoorn 24 nov. 1896, overl. .… .