Amsterdamse schippersfamilie Koek(k)oek

Bronnen:
Losse persoonsbeschrijvingen van Pater Koekkoek; echter niet verwerkt tot stamboom
Informatie van Joop Koekoek van Drentse Koe(k)koeks
Het bestaan van Amsterdamse Koek(k)oeks was wel bekend; maar er waren geen gegevens voorhanden. In het archief van Pater Koekkoek vonden we enkele losse persoonsbeschrijvingen van Koek(k)oeks. Bij een contact met Joop Koekoek (Drentse stam) bleek dat hij contact heeft gehad met een schipper Koek(k)oek die geïnteresseerd was in zijn afkomst. Nu zijn van de Drentse Koek(k)oeks ook afstammelingen naar Amsterdam gegaan. Enkelen daarvan zijn zelfs schipper geworden. Maar een echt verband met de schipper Koek(k)oek die contact had opgenomen, kon door Joop Koekoek niet worden gelegd. Vooralsnog houden we het op een aparte stam Amsterdamse Koek(k)oeks. Het zoeken wordt wel lastig omdat in Amsterdam afstammelingen van diverse stammen Koek(k)oek zijn neergestreken waaronder die van onszelf.