Genealogie van de oudste generaties

De oudste generaties Koekkoek treffen we aan in Twello en vervolgens in Vaassen, Epe en omgeving.
Velen woonden in Oene, Zuuk en Dijkhuizen. Of de Koekkoeks in deze streek tot de inheemse families behoorden, blijft tot op heden onbekend.
Tot het midden van de 19e eeuw treft men Koekkoeks in deze streek aan; daarna zwermt men uit naar de tot op heden bekend zijnde concentratiegebieden: Baak, de Vecht-Terwolde, Denekamp, Olst en Wijhe, Laren (NH) en Amsterdam en Loenen.

 

Beknopt overzicht van de oudste generaties (Alleen Koeckoeks met nakomelingen)

Enkele familietakken gaan verloren omdat zij de naam Klaverkamp gaan dragen; zij woonden op de boerderij “De Clavercamp”

 

Boerderij ‘De Kleverkamp’ zoals nieuw gebouwd in 1837. Deze was in bezit van Koukouk voor 1748.

Verder ontstaat in de vierde generatie de stam Theunis Lambers Koeckoek, die echter in de zevende generatie alleen vrouwelijke nakomelingen heeft en voor onze naam uitsterft.

I. Jan Koukouk, (Jan Cock) geboren tussen 1610 en 1620 vermoedelijk in Terwolde, trouwt met ….!….
Uit dit huwelijk:
1. Aelbert Jans, volgt IIa.
2. Henrik Jansz., volgt IIb. 
Naar de geboortedatum van onze stamvader Jan Cock of Koukouk is het raden. Zijnzoon Aelbert huwt in 1668 en overleed in 1725. Als deze zoon huwde op 28-jarigeleeftijd dan is hij van 1640. Vader Jan zal dan tussen de 20 en 30 jaar zijn geweest.Daarom wordt zijn geboorte aangehouden op tussen 1610 en 1620.Dit wordt ook aannemelijk omdat in het Verpondingscahier van 1648 van Terwolde hijwordt genoemd als zowel eigenaar als gebruiker van een huis en hof op de KleineAesse. De leeftijd van tussen de 28 en 38 jaar is voor zoiets wel aannemelijk.

IIa. Aelbert Jans Koukouk, “van Twello”, overl. Twello 2 maart 1725 te Terwolde, tr. 1e Twello (N.H. ondertrouw) 20 aug. 1668 Tonisjen Janssen “van Wilpe” overleden voor 1708; tr. 2e R.K. Twello-Duistervoorde 9 mei 1708 Mechtelt Peters, j.d. van wijlen Peter Wyten van Apeldoorn.
Over Aelbert Jans Koukouk nog het volgende: In een lijst van “keurhaver” uit Twello verschijnt Aelbert Janssen Koeckoeck als pachter van “De Aese Aetsack”. Hij blijkt pachter te zijn minstens van 1709 tot 1721. “De Aese Aetsack” heet nu “Koekoekstede” Avervoordseweg 12, De Vecht-Terwolde.
In “Twello overledenen 1719 – 1811” wordt hij Aalbert Jansz Couckouk genoemd. In die tijd komt het vaak voor dat een naam op meerdere manier wordt geschreven.
Uit het 1e huwelijk:
1. Lambert Aelberts, volgt IIIa.
2. Gerrit Aelberts, volgt IIIb.
3. Jan Aelberts, volgt IIIc.
4. Dorothea Aelberts Koekoek geb.?? overl. Teuge 1707.
Gehuwd voor de kerk op 02-12-1691 te Twello met Goossens Egberts, overleden 1713.
Zij woonden op de Schokkenkamp in Teuge; nu Hartelaar 5.
Van drie kinderen met name Roelof, Stijntje en Berendje zijn geen doop data gevonden. Wel worden ze in 1733 genoemd als erfgenamen van hun oma “Mechteld Peters” genoemd.
Alle kinderen zijn katholiek gedoopt in Duistervoorde (VG 36) behalve de oudsten Egbert en Jan die worden N.H. gedoopt (VG 3b). Er is nog een datum 27-09-1696 waarop een kind in Twello N.H. (VG 3b) wordt gedoopt maar daarbij wordt geen naam genoemd.
Uit dit huwelijk:

 1. Egbert Goossens, gedoopt op 21-02-1692 te Twello
  Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-05-1722 te Duistervoorde(R.K.) met Tonisje Jansen.
 2. Janna Goossens, gedoopt op 06-05-1693 te Twello.
  Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-05-1722 te Duistervoorde(R.K.) met Tonis Alberts.
 3. Christina Goossens, gedoopt op 17-11-1695 te Twello.
 4. Geertrui Goossens, gedoopt op 24-02-1697 te Twello.
  Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftjd op 11-06-1725 te Duistervoorde(R.K.) met Peter Gerrits.
 5. Henrica Goossens, gedoopt op 28-12-1698 te Twello.
 6. Bernardina Goossens, gedoopt op 23-03-1701 te Twello.
 7. Antoinette Goossens, gedoopt op 08-04-1703 te Twello.
 8. Jan Goossens, gedoopt op 08-03-1705 te Twello.
 9. Roelof Goossens, geboren voor 1707.
  Gehuwd voor de kerk op 20-03-1726 te Duistervoorde(R.K.) met Janna Willems.
 10. Stijntje Goossens, geboren voor 1707.
  Gehuwd met Giel Lamberts.
 11. Berentje Goossens, geboren voor 1707.
  Gehuwd voor de kerk op 08-01-1728 te Duistervoorde(R.K.) met Albert Jansen.

IIIa. Lambert Aelberts Koukouk, ged. R.K. Duistervoorde 28 okt. 1677, tr. 1e R.K. Duistervoorde 10 feb. 1708 Stijntje Aelberts, ged. 2 april 1680, j.d. van Aelbert Lukas van den Elshof in Wilpe en Gijsken Janssen; tr. 2e R.K. Vaassen 14 juli 1715 Janna Jans, j.d. (beide wonend in ´t Vaassense Broek); tr. 3e R.K. Vaassen 1 mei 1728 Hermina Berents.
In enkele trouwboeken wordt hij ook genoemd: Lam(b)ers A(e)lber(t)s. In het Trouwboek R.K. van Duistervoorde worden bij zijn huwelijk met Stijntje Aelberts als getuigen genoemd: Domina Doddedael en Aleijda Palm. Overigens vind je in het Trouwboek bij vele andere huwelijken deze namen terug. Blijkbaar waren zij “standaard”getuigen”.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruy Lamberts Koukouk, tr. R.K. Vaassen 20 juli 1738 Arent Teunis Mulder, wed. v. Gerritje Hermsz.

Uit dit huwelijk
1 Gerarda Mulder 24 mei 1739
2 Albertus Mulder 21 juli 1742 
3 Joanna Mulder 26 februari 1744 
4 Gerardus Mulder 31 januari 1745 
5 Gerardus Mulder 16 november 1747 
6 Maria Mulder 27 oktober 1748 
7 Joannes Mulder 10 januari 1750 


2. Theunis Lamberts, volgt IVa.
3. Joanna Lamberts Koukouk tr. te Vaassen 7 februari 1762 Lambert Wiggers
Uit dit Huwelijk:
    Joannes Lambertus Wiggers 14 januari 1764.

Uit het tweede huwelijk:
4. Hendricus Lamberts Koukouk, ged. R.K. te Vaassen 3 sept. 1719 (“1719, 3 septembris baptizatus est Hendricus, pater Lambert Alberts mater Johanna Jansen, patrinus Steph. d’ Isendooren”), overl. Epe 16 dec. 1778, tr. R.K. Vaassen 1 mei 1758 Zwaentje Willems, overl. Vemde (Epe) 9 feb. 1793. Waarschijnlijk geen kinderen.
5. Hermanna Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 30 aug. 1720 (“1720, 30 augusti baptizatus est Hermanna pater Lambert Alberts mater Johanna Jansen matrina Petronella van Isendoorn”), tr. Vaassen 24 feb. 1754 Jan Looge (“1754, den 24 febr. getrouwt Jan Looge en Hermanna Lammers Kuck(e)ens, testes Hendrick Kuckuck en Antonius ……..”)
6. Petrus Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 5 nov. 1721 (“1721, 5 novembris baptizatus est Petrus pater Lambert Aelberts mater Johanna Jansen matrina Maria Derks”)
7. Christina Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 27 jan. 1724 (“1724, 27 januarii baptizatus est Christina pater Pambert Aelberts mater Johanna Jansen matrina Fenneken Aelberts”) tr. R.K. Vaassen 30 juni 1752 Frerik Jans.
De peter van Hendricus Lamberts Koukouk was Steven van Isendoorn en de meter van Hermanna Lamberts Koukouk was Petronella van Isendoorn. Steven en Petronella waren broer en zus en behoorden tot de bastaardtak van de van Isendoorns. Hun overgrootvader was Adriaen van Isendoorn (overl. vóór 1 dec. 1666) de bastaardzoon van Marten van Isendoorn à Blois (overl. 1632).
Steven van Isendoorn (overl. 1727) was pastoor laatstelijk te Krommeniedijk.

Uit het derde huwelijk:
8. Albertus Lamberts, volgt IVb.
9. Bernardus Lamberts, volgt IVc.

IIIb. Gerrit Aelberts Koukouk, ged. R.K. Duistervoorde 11 nov. 1681, tr R.K. Duistervoorde 6 maart 1712 Aeltje Willems Massink. Zij hertr. N.H.Twello Jan Gerrits “in den Bosch”, wed. van Janna Everts onder Wilp.
Van Gerrit Aelberts Koukouk en Aeltje Willems zijn geen kinderen gevonden.
Gevonden in het Trouwboek Twello 1658 -1751:
02-10-1745 Jan Gerrits in den Bosch, weduwnaar van Janna Evers onder Wilp en Aeltje Willems, weduwe van Gerrit Aelbers Koeckoek onder Twello.

IIIc. Jan Aelberts Koukouk, “aan het Woolse Velt”, gewoond aan de Teugseweg 20, nu “Berghege” genoemd. ov. 21 jan. 1721, tr. R.K. Duistervoorde 8 sept. 1704 Anneken Meyns, (getuigen Arent Cours en Gertruy Gerrits), overl. 6 nov 1743.
Volgens een protocol van verkoop van 30-10-1733 van de Klaverkamp is er tussen het eerste en het tweede kind nog een “Tonis” geboren. Deze is in het doopboek niet te vinden.
Anneken Meijs wordt ook Meurs en Mijens genoemd. Bij de doop van haar eerste kind Jan, wordt zij Anneken Hanenkamp oft Matynsen genoemd. Het eerste kind, Jan dus, is een voorkind en zijn tante Dorothea Aelberts Koukouk is meter.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, ged. 25 mei 1703 Duistervoorde
 2. Lambertus ged. R.K. Duisterv. 12 juni 1712
 3. Maria, ged. R.K. Duisterv. 24 feb. 1715. (Doopget Mechel Peeters.) Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29 januari 1712 met Matthias Rump. Hij is weduwnaar van Jenneken Knippers van Erlickhuizen in Keulsland
 4. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 26 maart 1717. (doopget Aeltje Willems.)
 5. Gerarda, tweeling met vorige.
 6. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 29 jan. 1719. (Doopget. Arentjen Hermens.)

De volgende wijzigingen/aanvullingen in vergelijking met kroniek/familieboek zijn boven tafel gekomen in het onderzoek van Bernard van ’t Erve:
De eerste zoon Jan was onbekend. Het tweede kind stond aangeduid als Maria en bleek een Lambertus te zijn. De laatste zoon Henricus is getrouwd en had kinderen. Deze zijn in de stamboom niet opgenomen. Zowel een geluk als een ongeluk is dat deze tak in de mannelijke lijn uitsterft. Een verlies omdat het nageslacht dus groter had kunnen zijn; het is een geluk omdat anders de hele genealogische aanduiding gewijzigd had moeten worden. Hierna worden de aanvullingen uitgewerkt.

IIIc.6 Henricus Jansen Koekoek, gedoopt (R.K.) op 29-01-1719 te Duistervoorde.VG 36, overleden op 13-02-1793 te Teuge op 74-jarige leeftijd. VG 85. Gewoond in Teuge op de “Berghege”. Gehuwd voor de kerk (1) 1748 met Henrica Hendriks, overleden op 04-03-1755 te Teuge. VG 85.
Deze gegevens komen van de huwelijksakte van hun kleindochter Petronella Koekoek.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 02-11-1755 te Twello (R.K.).VG 35 met Triphenna Berents.
In 1764 en 1766 wordt er een kind van dit echtpaar begraven. Er worden geen namen genoemd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hendrik koekoek (Om pragmatische redenen nu aangeduid als IIIc.6.1; hij is echter van de vierde generatie).
2. Marte Koekoek, gedoopt op 27-01-1755 te Duistervoorde. VG 36, overleden op 27-01-1755 te Teuge, 0 dagen oud. VG 85.
Uit het tweede huwelijk:
3. Johanna Koekoek, gedoopt (R.K.) op 10-09-1756 te Twello, overledenop 26-10-1759 te Teuge op 3-jarige leeftijd. VG 85.
4. Alijdis Koekoek, geboren op 09-02-1758 te Teuge, overleden op 14-01-1761 te Teuge op 2-jarige leeftijd. VG 85.
5. Johanna Koekoek, geboren op 21-08-1759 te Teuge, overleden op 14-01-1761 te Teuge op 1-jarige leeftijd. VG 85.
6. Johannes Koekoek, gedoopt op 07-10-1761 te Twello, overleden op 08-12-1762 te Teuge op 1-jarige leeftijd.
7. Johannes Koekoek, geboren te Teuge, gedoopt (R.K.) op 04-06-1763te Duistervoorde, overleden op 23-01-1764 te Teuge, 233 dgn. oud. VG85.
8. Wilm Koekoek, gedoopt (R.K.) op 17-04-1764 te Twello, overleden op 03-04-1766 te Teuge op 1-jarige leeftijd.
9. Johanna Koekoek, geboren op 16-12-1767 te Teuge.

IIIc.6.1 Jan Hendrik koekoek, geboren te Teuge, gedoopt (R.K.) op 12-03-1749 te Twello. VG 36, overleden op 20-03-1814 te Twello op 65-jarige leeftijd. VG 85.
Gewoond op “Berghege” in Teuge; Teugseweg 20.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 18-10-1776 te Twello (N.H.). Op 03-11-1776 ook in Wilp getrouwd.(zie VG 44) met Christina Hendriks,geboren te Wilp, overleden op 06-08-1780 te Teuge.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 16-12-1780 te Twello, publ.VG 69. Op 31-12-1780 ook in Wilp getrouwd (zie VG 44) met Fenneken Peters Klumper, overleden op 06-08-1799 te Twello. VG 85. Wordt ook “Teunisken” genoemd.pub. VG 69.
Uit het tweede huwelijk:
Op 10-11-1782 wordt een kind van hem begraven, er wordt geen naam genoemd. De doopboeken geven de volgende kinderen.
1. Christina Jansen Koekoek, gedoopt (N.H) op 16-11-1781 te Twello. VG89, overleden op 28-11-1781 te Twello, 12 dagen oud. VG 85.
2. Hendrik Jansen Koekoek, gedoopt (N.H.) op 23-01-1785 te Twello. VG 89.
3. Janna Jansen Koekoek  (Blijkbaar tweeling met vorige!)
4. Petronella Jansen Koekoek (zie IIIc.6.1.4).
5. Christina Jansen Koekoek, gedoopt (N.H.) op 22-08-1786 te Twello. VG89.
6. Elsje Jansen Koekoek, gedoopt (N.H.) op 04-03-1790 te Twello. VG 89.

Over Janna Jansen Koekoek, geboren op 23-01-1785 te Twello. VG 89,overleden op 25-08-1853 te Twello op 68-jarige leeftijd is het volgende bekend:
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-07-1808 te Twello (N.H.) met Marten Gerrits Kruitbosch, landbouwer, geboren 1782 te Wilp, overleden op 26-11-1852 te Teuge, wonend op de “Couckoukste” nu “Berghege” geheten.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Kruitbosch, geboren 1810 te Teuge, overleden op 15-03-1826 teTeuge.
2. Jan Kruitbosch, geboren 1811 te Teuge, overleden op 26-04-1827 teTeuge.
3. Jannes Kruitbosch, boerenknecht, geboren 1813 te Twello, overleden op29-11-1883 te Wilp. Gehuwd op 20-01-1844 te Twello met Janna Brinkman, Dienstmeid,geboren 1821 te Wilp, dochter van Hendrik Brinkman en Hendrina Reinders.
4. Frederikus Kruitbosch, daghuurder, geboren 1817 te Twello, overleden op17-09-1859 te Wilp. Gehuwd op 28-08-1858 te Twello met Geertjen Jonker, geboren 1825 teNijbroek, dochter van Marten Jonker en Wilhelmina Nijhof.
5. Willemken Kruitbosch huiswerkdoende, geboren 1820 te Twello. Gehuwd op 28-02-1852 te Twello met Berend Jan Berghege, daghuurder, geboren 1818 te Voorst. Zoon van Roelof Berghege en Eva Jemmink. Gewoont op de Couckoukste aan de Teugseweg 20 in Teuge. Hij heeft de naam van ‘Couckouckste’ veranderd in ‘Berghege’. De naam die het heden ten dage nog draagt.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Berghege, geboren 1856 te Twello, overleden op 17-10-1876 te Twello.
2. Johanna Berghege, dienstbode, geboren 1862 te Twello, overleden op 17-07-1889 te Twello. Gehuwd op 19-02-1887 te Twello met Gerrit Jan Scholten, geboren 1856te Wilp, overleden op 05-09-1920 te Twello, zoon van Jan Scholten en Grietje Kozijn.

6. Marten Jacobs Kruitbosch, arbeider, geboren 1822 te Twello, overleden op 02-10-1885 te Woudhuis (Apeldoorn). Gehuwd op 26-07-1856 te Apeldoorn met Trijntje Kozijn, geboren 1823 teApeldoorn.
7. Albertus Kruitbosch, daghuurder, geboren 1825 te Twello. Gehuwd op 01-11-1856 te Twello met Hendrina Meijer, geboren 1825 te Wilp, dochter van Jan Meijer en Hilleken Kappers.

IIIc.6.1.4 Petronella Jansen Koekoek boerenwerk doende, gedoopt (N.H.) op 22‑08‑1786 te Twello. VG 89, overleden op 25‑08‑1858 te Twello op 72‑jarige leeftijd.
Akte 124 1831:
Voor meester Philips Pelgrim Everts, openbaar notaris residerende te Twello, kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van hieronder genoemde en mede ondergetekende getuigen zijn verschenen:
1ste Willem Jan van Enter, dijkschrijver van Veluwe oud 54 jaar.
2de Willem van Dormolen, klompenmaker, oud 66 jaar.
3de Nicolaas Kleverkamp,Schoenmaker, oud 43 jaar.
4de Antony van Dormolen, Klompenmaker, oud 46 jaar.
Allen wonende te Twello.
Welke ten verzoeke van Petronella Koekoek, daghuurdersche wonende te Terwolde, weduwe van Jan Liefhebber, meerderjarige dochter van Jan Hendriks en Fenneken Peters, beide overleden. Hebben verklaard zeer wel te weten dat de vader van de requrante den familienaam van Koekoek had aan genomen en den zelven lange jaren heeft gevoerd. Waarom hij dan ook op het register van overlijden te Twello voorkomt onder de naam van Jan Hendrik Koekoek. Zijnde dus Jan Hendrik en Jan Hendrik Koekoek een en dezelfde persoon is geweest.
Voor reden van wetenschap zegden dat zij niet alleen de requrante zeer goed kennen maar ook haar vader zeer goed gekend hebben en in den tijd veel omgang met dezelven had.

Waarvan akte gedaan en gepasseerd ten kantore van opgemelde notaris te Twello.
Op heden de 21 Julie 1831 in tegenwoordigheoid van Gradus Smits, deurwaarder en Willem Brouwer den Drogtbode wonenden beide te Twello.
Getuigen hiertoe verzocht welke zij gedaan voor lering met de comparanten en ons Notaris, Dit beiden hebbende getekend behalve Willem van Dormolen die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 07‑03‑1812 te Nijbroek met Jan Liefhebber, landman, geboren 1782 te Terwolde, overleden op 20‑07‑1830 te Terwolde, zoon van Jannes Liefhebber en Berendjen Wichers. Gehuwd (2) op 44‑jarige leeftijd op 06‑08‑1831 te Twello met Rutger Jansen Rutgers, 33 jaar oud, boerenknecht, geboren op 27‑09‑1797 te Nijbroek, overleden op 22‑03‑1858 te Zutphen op 60‑jarige leeftijd.
Er is op 29‑03‑1858 aangifte in Twello gedaan onder overlijdensakte nr. 53, zoon van Jan Rutgers Rutgers en Zwaantje Fenneken Hul.

Uit het eerste huwelijk:
1. Berendina Liefhebber, huiswerk doende, geboren op 25‑06‑1817 te Terwolde, overleden op 28‑03‑1867 te Twello op 49‑jarige leeftijd. Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 22‑02‑1845 te Twello met Hendrik Visch, 30 jaar oud, daghuurder, geboren op 28‑03‑1814 te Epe.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Visch, milicien, geboren 1842 te Terwolde, overleden op 01‑03‑1892 te Wilp. Gehuwd op 06‑02‑1875 te Twello met Gerritje Groothedde, geboren 1845 te Wilp.

IIb. Hendrik Jans Koukouk. “van Twello” trouwt NN. Hendrik woonde op een boerderij de Couckouckste; na 1744 is dit “De Hogenkamp”.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IIId.
2. Grietien, tr. Jan Knippenberg, “kistemaker”.  Ze bewoonden de boerderij De Klarenbeek in Twello
Uit dit huwelijk:
a. Jan Knippenberg, ged. N.H. Twello 7 juni 1691.
b. Henrik Knippenberg, ged. N.H. Twello 20 aug. 1693.
c. Teunis Knippenberg, ged. N.H. Twello 24 maart 1697.
d. Janna Knippenberg, ged. N.H. Twello 22 jan. 1699.
Over deze familie Knippenberg nog het volgende:11 aug. 1712: Gerrit Heijmerix kerkmeester te Twello getuigt dat is verschenen Grietien Henrix Kouckouck en haar soon Jan Knippenberg en hebben bekend schuldig te zijn aan haar broer Jan Henrix Kouckouck en zijn erfgenamen 406 keysersguldens. Onderpand is hetgeen zij erft uit het nog onverdeelde van haar ouders.
28 februari 1715 verschenen Jan Henrix Kouckouck en Egbert Meijlink, momberen van de nagelaten kinderen van Jan Knippenberg de Jongere, bekennen verkocht te hebben Erve en goed De Calrenbeek voor 990,- carolusguldens per koopcedule van 4 april 1710, overdracht aan Gerlachus Jans Havercamp en Geertruit Hummen.
De tekst van de akte is als volgt: 7 februari 1715; bezwaar nr.150 “Jan Hendric Kouckouck en Egb. Meylink namens de kinderen van Jan Knippenbergh en Grietien Henrix Kouckouck, en Jan Knippenberg junior verkopen voor 991 gld. aan GerlachusJan Haverkamp en Geertrui Hummes, echtelieden, het erve en goed ‘Klarenbeek’, noord aande gemeene straat, oost aan Juffr. Van Loenen, zuid, west aan de Bosch van ’t H.Geest.G.G.L.R. Meylink, M.Melchers, onderschout.

In een brief aan ’t hoogad. Landgericht vanVeluwe in de ambt Voorste, Verklaart Grietien dat zij en haar kinderen uit noodzaak dit Erveverkopen om de crediteuren te voldoen. Zij verzoekt, refererende aan de ambtsjonkers, dezepublieke verkoop goed te keuren.

”Het erve en goed ‘Klarenbeek’ stond aan de huidige Duistervoordseweg ter hoogtewaar nu het wooncomplex ‘De Torenbosch’ staat.In de jaren 50 van de vorige eeuw is het afgebroken.

3. Gerrit, volgt IIIe.

IIId. Jan Hendrijcks Koeckoeck, timmerman, overl. Twello 23 nov. 1725, tr. N.H. Twello 3 jan. 1686 Jantje Reinders Pannekoek, j.d. van wijlen Reynder Pannekoek van Apeldoorn.
Acte van 8 april 1699. Jan Henrix Kouckouck en Jentjen Reynders ehelieden hebben geleend 150 Caroli guldens van Aelbert Derx op Borgele en Geertjen Egberts, Ehelieden.Dit bedrag is afgelost op 10 oktober 1724.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, ged. N.H. Twello 16 jan. 1687, tr Deventer 3 nov. 1725 Seyvo Vincke.
2. Reiner, volgt IVd.
3. Joanna (Janna), ged. N.H. Twello 18 jan. 1691, overl. Twello 3 mei 1771, tr. Egbert Modderman.
4. Henrik, ged. N.H. Twello 27 aug. 1693.
5. Maria, ged. N.H. Twello 6 jan. 1695, tr. N.H. Twello 28 juli 1731 Willem Jansem, wedr. van Aeltje Jansen.
Uit dit huwelijk:
a. Jan (Willems), ged. N.H. Twello 23 juni 1732.
b. Reinder (Willems), ged. N.H. Twello 14 aug. 1735.

6. Henrica, (Hendersken Jans Koekkoek), ged. N.H. Twello 27 dec. 1696, overl. Twello 8 juli 1770, tr N.H. Twello 10 april 1723 Jan Lubberts, zn. van Lubbert Willems.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Lubberts, ged. N.H. Twello 10 april 1730.
b. Reinert Lubberts, ged. N.H. Twello 21 juli 1737.

7. Geertruyt, ged. N.H. Twello 8 jan. 1699, tr N.H. Hall Henric Henrix, jongeman tot Eerdbeek.
8. Lambert, ged. N.H. Twello 4 maart 1703.

IVd. Reiner Janssen Koekkoek, ged. N.H. Twello 22 jan. 1688, overl. Twello 19 nov. 1725, tr. N.H. Twello 21 jan. 1719 Zwaantje Roelofs, (ook Swaentje van Enter) jongedochter van Roelof Gerrits, overl. Twello 15 feb. 1761.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid, ged. N.H. Twello 1 april 1720.
2. Henrica, ged. N.H.Twello 22 feb.1722, tr. N.H.Twello 1 nov. 1744 Gerrit Jans Hattinck.
Uit dit huwelijk:
a. Reiner Hattinck, ged. N.H. Twello 21 maart 1745.
b. Geertrui Hattinck, ged. N.H. Twello 5 nov. 1746.
c. Geesken Hattinck, ged. N.H. Twello 2 maart 1749.

IIIe. Gerrit Henrix Koekoek, (ook Clavercamp genoemd), op Clavercamp, tr. R.K. Duistervoorde 15 april 1709 Geertien Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Margareta, ged. R.K. Duistervoorde 21 jan. 1710. (Doopget. Maria Hendrixs.)
2. Jan, volgt IVe.
3. Gerrit, volgt IVf.
4. Antonius, ged. R.K. Duistervoorde 19 okt. 1714 (Doopget. Jenneken Maessen.)
5. Margarita, ged. R.K. Duistervoorde 28 maart 1718. (Doopget. Dirixje Hendriks.)
6. Nicolaus, volgt IVg.

IVe. Jan Gerrits Koekoek, (ook Jan Gerrits Clavercamp genoemd) ged. R.K. Duistervoorde 20 maart 1711 (Doopget Maria Hendriks), tr. 1e N.H. Twello 24 jan. 1733, R.K. Duistervoorde 15 feb. 1733 (getuigen: Jacobus van Gorp en Joanna Willemse), Catharina Thunisse, jd. van Theunis Jansen onder Twello; tr. 2e (?)Vaassen Hermke Arents.
Uit dit huwelijk:
1. Henrica, ged. R.K. Duistervoorde 5 feb. 1734 (doopget. Antonia Thunisse), tr. N.H. Twello 6 nov. 1756, R.K. Twello 28 nov. 1756 (get.Henricus Decker en Josina Klaverkamp) Reynerus Rondeel, jm. zn. van Jacobus Rondeel van Wilp.

IVf. Gerrit Gerrits Koekoek, (ook G. G. Klaverkamp genoemd) ged. R.K. Duisterv. 11 nov. 1712 (Doopget. Direcktien Hendriks) tr. N.H. Twello 5 april 1737, R.K. Duisterv. 28 april 1737 (get. Gritje en Claes Gerrits) Altje Hendrix, (Aaltje Henrix van den Bos), j.d. van Sein van den Bos onder Wijhe, doch nu beiden onder Twello wonend.)
Uit dit huwelijk:
1. Josyne, ged. R.K. Duisterv. 3 feb. 1738. (Doopget. Johanna Christina Hackfort.)
2. Willemina, ged. R.K. Duisterv. 26 dec. 1739 (Doopget. Gertje Willems.)
3. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 5 feb. 1741. (Doopget. Antony Gerrits en Catharina Thunisse.)
4. Maria Catharina, ged. R.K. Duisterv. 19 juli 1742. (Doopget. Hendrika Hendrix.)
5. Joannes, ged. R.K. Duisterv. 14 aug. 1743. (Doopget. Gertje Willems.)
6. Henrica, ged. R.K. Duisterv. 10 juni 1745. (Doopget. Catharina Thunissen.)
7. Harmen, tweeling met vorige.
8. Berendina, ged. R.K. Duisterv. 8 nov. 1749. (Doopget. Maria Derks van Kempen.)

Aangezien bovengenoemde Harmen en zijn nakomelingen geen Koekkoek maar Klaverkamp genoemd worden, hebben we deze niet opgenomen in deze genalogie.

IVg. Nicolaus Gerrits (Koekkoek) (alias Klaverkamp) ged. R.K. Duisterv. 10 okt. 1723. (Doopget. Maria Hendriks) tr. …… Maria Derks.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, ged. R.K. Duisterv. 21 jan. 1751. (Doopget. Catharina Wilms.)
2. Theodorus, ged. R.K. Duisterv. 9 april 1752. (Doopget. Catharina Wilms.). tr. R.K. Duistervoorde 10 jan.1779 Wilhelmina Alferink. (Get. Wilm Alferink en Harmina Berends.)
3. Joannes, ged. R.K. Duisterv.19 nov. 1754. (Doopget. Catharina Thonissen.)
4. Wilhelmus, tweeling met vorige.

Aangezien de nakomelingen van deze Wilhelmus steeds Klaverkamp genoemd worden, hebben we deze niet opgenomen in deze genealogie.
Nakomelingen van Hendrik Jansz Koekoeck (IIIb) bezaten de hofstede “Clavercamp” en ook de hofstede “Colencamp”. Dat blijkt uit een akte van verkoop van 16 sept. 1748:”Neeltje Jans wed. van Seyvo Vincke (IIId.1.), Joanna Jans (Koekoek), wed. van Egbert Modderman (IIId.3.) beyden geassisteert met hare swager Jan Lubbers (IIId.) als momboir, Jan Lubberts en Henrica Jansen Eheluijden (IIId.6.) marito tutore, Willem Jansen getrouwd aan MariaJansen (IIId.5.), Henric Henrix in houwelijk hebbende Geertruyt Jansen (Koekoek) (IIId.7.), caverende de rato voor hare absente vrouwen, en verclaarden alle gezamentlick en jeder in ‘t bysonder, ook in deze mede caverende voor haar absente moeder, schoonmoeder en grootmoeder (Jantje Reinders Pannekoek, (IIId.), gelijk ook mede voor Claes Reynders (Koekoek) (IVd.1.), en Geertruydt Reynders (Koekoek) (IVd.1.), voor hare erven op heden dato onderschreven (16 sept. 1748) in een vasten stedigen en onwederroepelijken arfcoop verkogt te hebben aan Steven en Isaac van Delden, hare regte halfscheyd van de hofstede den “Colencamp” genaamd, en het halve “Clavercampje” met het geheele huys daerop staende, in den Ampte Voorst en kerspel Twello gelegen, enz.”
De andere helft van de “Clavercamp” en van de “Colencamp” was ongetwijfeld eigendom van de nazaten van Gerrit Henrix Koekkoeck; en deze zullen waarschijnlijk de “Clavercamp” bewoond hebben. Zij werden dan ook niet voor niets Klaverkamp genoemd.

Ligging van de Klaverkamp op de kadasterkaart