Johannes Wicher Koekkoek

Wie de genealogie nauwkeurig leest, treft daarin soms over familieleden gegevens aan, waarachter heel wat meer steekt dan je op het eerste oog zou vermoeden.
Zo vind je in alle linies en takken van onze familie personen van wie alleen de doop en/of geboortedatum vermeld worden. Meestal betreft het kinderen die zeer jong, vaak al vlak na de geboorte gestorven zijn. Bij sommige gezinnen kwam dat meerdere keren voor. Als je dat tot je door laat dringen dan kun je je al gauw het verdriet voorstellen dat de ouders daarvan moeten hebben gehad.
Wanneer je leest dat Johannes Wicher, zoon van Hendrik Koekkoek en Hermina Bouwmeester, twee dagen na zijn huwelijk is overleden dan besef je ook meteen wat een schok dat voor zijn bruid geweest moet zijn.
Van Johannes Wicher Koekkoek -geboren in Vaassen- wisten we door onderzoek te doen bij de bevolkingsregisters van verschillende gemeenten dat hij op 11 juni 1902 naar Apeldoorn gekomen was als knecht bij J.W. Bonenkamp; en dat hij daarvandaan vier jaar later (op 21 mei 1906) weer naar Epe was teruggegaan.
In het bevolkingsregister van Epe stond vermeld dat hij op 2 juni 1909 naar Voorst vertrokken was. Een klein jaar later (26 mei 1910) is Johannes Wicher naar Diepenveen vertrokken om op 7 april 1914 weer naar Apeldoorn terug te keren.
Uit het bevolkingsregister van Apeldoorn kwam bovendien nog naar boven dat Johannes Wicher op 9 mei 1914 te Voorst getrouwd was met Grada Johanna Klunder en dat hij 11 mei 1914 overleden was in een schuur aan de Trekweg. De lijkschouwer schreef : “doodsoorzaak onbekend”. De pastoor noteerde: “onvoorziene dood”.
Een aantal jaren geleden werden we gebeld door iemand die ons vroeg of we ooit het verhaal gehoord hadden van een Koekkoek die daags voor zijn huwelijk zelf zijn leven had beëindigd.
Dat verhaal kenden we niet, maar we moesten wel meteen aan Johannes Wicher denken.
We hebben uitgezocht wat er waar was van dit verhaal.
We hebben een “persoonskaart”opgevraagd bij het Centraal Bureau voor Genealogie van Grada Johanna Klunder. Daarop stond dat zij 14 augustus 1915 getrouwd was met Johannes van Schaik, dat zij zeven kinderen gekregen had en dat zij op 24 juni 1986 overleden was in de leeftijd van 96 jaar oud. Maar niets over een huwelijk met Johannes Wicher Koekkoek.
Ook in de parochieregisters van Duistervoorde en De Vecht-Terwolde stond niets genoteerd over een huwelijk van Johannes Wicher Koekkoek en Grada Johanna Klunder.
Via, via kregen we tenslotte kontakt met een van de zonen van Grada Johanna. Deze bevestigde dat het verhaal zoals we dat hadden gehoord, waar was.
Johannes Wicher en Grada hadden 12 juni 1914 voor de kerk zullen trouwen en daags tevoren had Johannes Wicher zelf voor de dood gekozen. De toekomstige bruid was vreselijk overstuur geraakt. Ze was niet naar zijn begrafenis geweest en ze had gezegd dat ze nooit meer wilde trouwen.
Gelukkig is ze toch over deze diep trieste ervaring heengekomen en is ze een jaar later dan toch getrouwd met Johannes van Schaik.
Pater Jan Koekkoek