Drentse stam en Deurningse tak

Bronnen:
Stamboomschema d.d. juli 1993 met mannelijke lijn tot 7e geslacht vanaf 1740
Stamboom: Het nageslacht van Hendrik Claasen (Koekoek), getrouwd met 1e Fennechien Alberts en 2e Fennichien Jacobs.
Kronieken Koekoek’s: Beschikbaar zijn de kronieken uitgegeven van 1992 tot 1997.
Onderzoekgegevens van Pater Jan Koekkoek die bij zijn onderzoek naar onze stam deze Koekoeks op het spoor kwam en daar persoonsbladen van heeft gemaakt. Deze gegevens heeft hij 1993 ter beschikking gesteld van een werkgroep van de Drentse Koekoeksstam
De stamvader Hendrik Claasen Koekoek is geboren te Kallencote(plaats wordt rond 1200 voor het eerst genoemd, toen:Collencoten), een plaatsje in de buurt van Steenwijk. Hij huwt in 1740 in Hoogeveen. Het nageslacht lijkt vrij volledig beschreven.
Waar de stamvader vandaan kwam en of hij meer naamgenoten als familie had, is tot nu toe niet bekend.
De afstammelingen zijn in Drente nog rijk vertegenwoordigd; daarom de aanduiding Drentse tak. Het is ook een talrijke stam Koekoeks; over 10 generaties zijn 1700 personen beschreven.
Deurningse tak (deze tak werd eerst gezien als aparte stam)
Bron:
Door Pater Jan getypt document met een zeer onvolledige fragmentgenealogie van een Koekkoeksstam uit Deurningen (gemeente Dinkelland, Overijssel). Geen datum en geen bronverwijzing aanwezig.
De eerste vermelding betreft een Gerardus ten Hulscher die op 8 november 1745 te Deurningen trouwt met Catharina Kuckoeck. Zij krijgen vier kinderen. Deze kinderen en volgende nazaten van Gerardus en Catharina worden Kuckoek genoemd!
Waarschijnlijk is Gerardus ten Hulscher ingetrouwd bij de ouders van zijn vrouw, waardoor de kinderen de naam Kuckoek in plaats van ten Hulscher kregen.
Twee van de vier kinderen zorgen voor een nageslacht met de naam Kuckoek. In de derde generaties zijn er dat vier. Die derde generatie is geboren tussen 1785 en 1793 en volgens de gegevens van Deurningen/Weerselo overleden tussen 1863 en 1868.
Uit de gegevens verkregen uit het telefoononderzoek blijkt dat ook nu nog in Deurningen Koekkoeks wonen. Mogelijk verklaart dat ook waarom in Oldenzaal Koekkoeks wonen.
Onlangs is achterhaald dat deze Koekkoeks een tak zijn van de Drentse Koek(k)oeks.