Twellose/Vaassense stam

Bronnen:
Archief van de Stichting
Familieboek ‘Kroniek van het geslacht Koeckoek’
Deze stam Koekkoek/Koekoek zijn wij zelf. De gegevens over onze afkomst zijn gepubliceerd in het familieboek. Ongeveer 25 jaar geleden was het idee dat onze stam uit Vaassen afkomstig was en met name via wonen op pachtmolens en pachtboerderijen gekoppeld was aan kasteel de Cannenburgh. Toch is het dichtbij gelegen Twello een betere aanduiding voor de oorsprong van onze stam. Ook in de streek Broekland dat bij Apeldoorn hoort, kunnen voorvaderen gehuisvest zijn geweest. Op basis van bronnen zijn de huwelijken van twee broers als oudste gegevens vastgelegd. Het zijn Aelbert Jans Koukouk die 20 augustus 1668 trouwt met Tonisjen Janssen. Van zijn broer Hendrik Jans Koukouk zijn geen huwelijksgegevens te vinden; wel een aanduiding van zijn kinderen en de huwelijken van deze laatsten.
Omdat de beide broers worden aangeduid met Jans of Jansz met de vermelding (van Twello) kan worden aangenomen dat het inderdaad broers zijn en dat hun vader Jan was. Deze Jan Koukouk beschouwen we daarom als stamvader van de Vaassense/Twellose tak.