Stamboombeschrijving

De oudste Koe(k)koek die we tot nu toe gevonden hebben is een zekere Jan Koukouk. We weten echter maar heel weinig van hem. We weten alleen dat hij bestaan heeft, omdat zijn zoons Aelbert Jansz Koukouk en Hendrik Jansz Koukouk genoemd worden.
Deze naamsaanduidingen maken immers duidelijk dat hun vader Jan Koukouk heette.
Uit die tijd (eerste helft van de 17e eeuw) waren er in deze streken nog geen doopboeken. En een burgerlijke stand was er helemaal niet; die kwam pas in de Franse tijd in 1812.
Van de verschillende Koekkoeksgezinnen die we aantroffen woonden de meesten onder Twello. Dat blijkt uit de doop- en trouw-aantekeningen. Alleeen Lambert Aelberts Koukouk ging in Vaassen wonen, waarschijnlijk al bij zijn eerste huwelijk of kort daarna.
Over die doop- en trouwboeken nog het volgende: Op veel plaatsen moesten de katholieken hun huwelijken ook voor de dominee van hun woonplaats sluiten. Achteraf gezien had dat zijn voordelen, omdat de dominees over het algemeen meer gegevens vermeldden dan de pastoors.
Waarschijnlijk waren die oudste Koekkoeks vrijwel allemaal boeren. Van de personen die we aantroffen in de oude doop-, trouw- en
overlijdensregisters konden we, voor wat betreft de oudste generaties, het volgende overzicht samenstellen.
Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de stamboom. Op de sub-pagina’s vindt u de beschrijving van de linies en de geslachten.

Generatie Familie-aanduiding Geboren ± Opmerking
I Stamvader* Ca. 1610 Stamvader
II oudbetovergrootvader 1655-1680  
III oudovergrootvader 1680-1730  
IV oudgrootvader 1730-1755 Ontstaan 3 linies
V oudvader 1755-1795 Ontstaan 5 huidige takken
VI betovergrootvader 1795-1825 Per tak nieuwe ’takken’
VII overgrootvader 1825-1860 Weer nieuwe ’takken’
VIII grootvader 1860-1910 Geslachten apart beschreven
IX vader (huidige oude generatie) 1910-1940  
X zelf (huidige generatie) 1940-1965  
XI kinderen (huidige jeugdige generatie) 1960-1990  
XII kleinkinderen 1995-verder  
XIII Toekomstige generaties