Joodse Koekkoeks

Bron:
Bestuurslid Diny Leferink-Koekkoek vond op internet een voorlopige parenteelstaat van Salomon Levy Koekoek.
Een uitdraai van 23-04-2004 is beschikbaar.
Deze Salomon Samuel Levy Koekoek, koopman, is geboren in 1762 te Amsterdam en overleden 26-01-1826 te ’s-Gravenhage. Hij huwde Roosje Salomon Gigh, een koopvrouw, zij is in 1771 te Amsterdam geboren en overleden 13-04-1833 te ’s-Gravenhage. De naam Gigh zou mogelijk ook geschreven kunnen zijn als Sigh of Gighi.
Dan volgt een beschrijving van de vrouwelijke en mannelijke nakomelingen; dit omdat bij de vrouwelijke nakomelingen de naam Koekoek behouden bleef. Bij nogal wat nakomelingen van die Joodse Koekoeks staat een overlijdensdatum en plaats die direct verbonden kan worden met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.