Kunstschilderstam Koekkoek

Bronnen:
Kroniek Koeckoek: N.a.v. een ingestuurde foto van een Koekkoek’s schilderij heeft Pater Jan Koekkoek in kroniek nr. 10 op pagina’s 12 – 14 (voor ‘Vrienden’ in te zien na inloggen) een artikel met een summiere stamboom beschrijving gegeven.
Krant: artikel 5 december 1974, Titel ‘Ik ben de enige onvervalste Koekkoek’. Het betreft een gesprek met Kees Koekkoek, die zoals blijkt uit zijn verhaal de laatste afstammeling is van J.H. Koekkoek. Deze laatste is de stamvader van deze kunstschilderdynastie.
Onderzoeksverslag van het CBG: Een stamboombeschrijving zonder datum en zonder naam van opsteller; wel op iedere pagina het stempel van het CBG. Het artikel is blijkbaar opgesteld op aanvraag van iemand die wil weten of er relaties zijn met andere naamgenoten.
Boek: Barend Cornelis Koekkoek; seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve; pagina 38-71; Stammtafel der Malerfamilie Koekkoek
De stamvader van dit geslacht was Barend Hendrik Koekkoek. Zijn geboortedatum en sterfdatum  zijn niet bekend.
Hij had één zoon, Johannes Hermanus Koekkoek, geboren 1778 te Veere (Walcheren) en overleden 1851 te Amsterdam.
Johannes Hermanus had vier zoons, die alle vier kunstschilder werden. Die gave werd doorgegeven aan latere zoons en dochters.
Zover de gegevens strekken is deze familie in mannelijke lijn uitgestorven door het overlijden in 1982 van Kees Koekkoek.
In de kunsthandel komt men werken van vijftien kunstschilders Koekkoek van deze stam tegen; prijzen lopen uiteen van zo’n  tienduizend euro tot bedragen van miljoenen; met name de werken van B.C. Koekkoek zijn duur.
In het onderzoeksverslag van het CBG wordt vermeldt dat in mei 1940 de doop-, trouw- en begraafregisters van Veere door brand verloren zijn gegaan. De afkomst of familierelaties van de stamvader zijn daardoor niet bekend.