Emmikhovense/Almkerk/Dussense stam; tevens Axelse tak

Bronnen:
Artikel: Het geslacht Koekkoek te Dussen; december 1978 in het Genealogische Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant, Piet Sanders
Stamreeks ter herinnering aan de gouden bruiloft van J.C. Koekkoek en P.J.H. Kuijlaars; opgesteld door J.P. Verdaasdonk te Teteringen in augustus 1984
Brief van Th Lievaart 1982 aan de Stichting Koekkoek
Website:  www.genealogieonline.nl met gegevens uit de kwartierstaat van Machiel Heijstek
Als stamvader wordt geschreven: Bastiaen Bastiaens Koekkoek die gehuwd is met Lijsken Hendriks. Zij wonen in het Land van Heusden en Altena, met name Emmikhoven dat later onder Almkerk viel. Het voorgaande is bekend omdat zij worden genoemd bij het huwelijk van hun dochter Jenneken die in 1658 te Dussen trouwt.
Met enige onzekerheid is in te schatten dat  stamvader Bastiaen rond 1600 is geboren. Naast Jenneken zijn er nog vier kinderen. Daarna volgt een beschrijving van de volgende vier generaties. De genealogische beschrijving stopt met de beschrijving van de geboortes van de 6e generatie tussen 1780 en 1809, allemaal te Dussen.
De ‘Stamreeks ter herinnering aan de gouden bruiloft van J.C. Koekkoek en P.J.H. Kuijlaars’ opgesteld door van Verdaasdonk laat zien dat er nu nog afstammelingen van de Dussense Koekkoeks zijn. Dit is overigens bij de Stichting bekend. Pater Jan Koekkoek is ooit op bezoek geweest bij een Koekkoek in Dussen. In Waalwijk, Dussen en Almkerk en plaatsen daarom rond omheen wonen Koekkoeks die afkomstig zijn van deze stam.
Een familielid heeft zich ooit gevestigd in Axel (Zeeland) en voor een Zeeuwse tak gezorgd. Dit kan verklaren waarom in het telefoononderzoek Axel Koekkoeks relatief frequent naar voren kwamen. De conclusie dat Axel een familietak is van de hier besproken familie Koekkoek stond in het artikel van het centraal bureau voor genealogie, kortweg CBG. Dat artikel wordt genoemd bij de kunstschilderstam Koekkoek; de familierelatie Almkerk – Axel wordt daar niet uiteengezet.